Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Доступ до публічної інформації /

  Розпорядження голови Коростенської районної державної адміністрації «Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Коростенська районна державна адміністрація»

   

  КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   

                                                       РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
   
   
  07.03.2013р.
                 № 66
   
   

  Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Коростенська районна державна адміністрація
   
   
   
  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Коростенської районної державної адміністрації, а також до інформації що становить суспільний інтерес
  1.      Затвердити Порядок складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, розпорядником якої є Коростенська районна державна адміністрація (додаток 1).
  2.     Затвердити форму для подання запиту на публічну інформацію (додаток 2).
  3.   Контроль за виконаннямрозпорядженнязалишаю за собою.
  4.     Церозпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
   
   
   
  Голова районної державної
  адміністрації                                                                В. В. Нагорняк
   
   Це розпорядження зареєстроване в Коростенському міськрайонному управлінні юстиції від 24.05.2013р. № 16348.
   
  Додаток 1
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядження Коростенської
  районної державної адміністрації
  07.03.2013р. № 66
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Порядок
  складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, розпорядником якої є Коростенська районна державна адміністрація
   
  І. Загальні положення
  1.1.    Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та з метою організації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Коростенська районна державна адміністрація
  1.2.     Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою,електронною поштою, телефаксом або по телефону.
  1.3.         У разі подання запиту до Коростенської районної державної адміністрації інформація надається відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та цього Порядку.
  1.4.    . Письмовий запит може бути подано як у довільнійформівідповідно до вимог, встановленихстаттею 19 Закону України «Про доступ до публічноїінформації»), так і шляхом заповненнявідповідноїформи (додається).
  1.5.    Запит на інформацію має містити:
  ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).
  1.6.            Запитувач має право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
  1.7.      З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення форми для подання запиту на інформацію, затверджену розпорядженням Коростенської районної адміністрації.
  1.8.      У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє працівник відповідальний за організацію доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
  1.9.            Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у спосіб, зазначений ним, не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту, у разі відсутності такої вимоги - письмово чи у спосіб, яким отримано запит.
  1.10.        У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
  1.11.        У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку її серед значної кількості даних, відповідальний за організацію доступу до публічної інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку відповідальний за організацію доступу до публічної інформації повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
  2.1.    Запит подається:
  на поштову адресу: 11500, вул.Грушевського 60/2, м.Коростень,Житомирської області.
  на електронну адресу: krda@korosten-rda.gov.ua ;
  телефаксом: (04142) 9-65-26;
  за телефоном: (04142) 9-65-26.
  2.2.      Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою та адресовані керівництву Коростенської районної державної адміністрації без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, отримує відповідальний працівник Коростенської районної державної адміністрації та невідкладно (протягом години з моменту отримання) здійснює їх реєстрацію.
  2.3.      Запити щодо надання публічної інформації надіслані електронною поштою, адресовані керівництву Коростенської районної державної адміністрації без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, отримує відповідальний працівник Коростенської районної державної адміністрації, який періодично, але не рідше ніж 4 рази протягом робочого дня перевіряє наявність надходження нових запитів на електронну адресу та здійснює їх реєстрацію.
  2.4.        У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати його як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучається головний спеціаліст - юрисконсульт Коростенської районної державної адміністрації для невідкладного надання правової допомоги і ідентифікації документа.
  2.5.     Запити щодо надання публічної інформації, адресовані керівництву Коростенської районної державної адміністрації без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи, у телефонному режимі приймаються та(оформляються відповідальним працівником по роботі із зверненнями громадян апарату Коростенської районної державної адміністрації за спеціально визначеним для цього номером телефону.
  2.6.        Після реєстрації запити подаються на розгляд керівництву Коростенської районної державної адміністрації, після чого в установленому порядку направляються до визначених структурних підрозділів для опрацювання та підготовки відповіді.
  2.7.        При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном або факсом Коростенської районної державної адміністрації відповідальний працівник приймає запит у телефонному режимі і на його підставі заповнює форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених пунктом 1.5. цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі.
  3.1.             Запити щодо надання публічної інформації реєструються відповідальним працівником у день надходження запиту.
  3.2.        Запити щодо надання публічної інформації, подані електронною поштою, при реєстрації дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту телефоном, запит реєструється відповідно до вимог пункту 2.6. Порядку.
  3.3.            На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється штамп із зазначенням розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
  4.1.        Запит розглядається та готується проект відповіді за підписом керівництва Коростенської районної державної адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  4.2.        Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді, у разі потреби, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).
  4.3.        У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів Коростенської районної державної адміністрації, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).
  4.4.        Підготовлений проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який його готував (у випадку, коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують усі керівники), передається до уповноваженого підрозділу для підписання та відправлення. Дата та час передачі проекту відповіді фіксуються уповноваженим структурним підрозділом у відповідному журналі.
  4.5.        При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу лист за підписом керівництва Коростенської районної державної адміністрації та копії документів скануються і відправляються електронною поштою.
  4.6.        У разі продовження терміну розгляду запиту Коростенської районної державної адміністрації, відповідний структурний підрозділ управління, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну, зазначеного у реєстраційній картці, готує проект листа на адресу запитувача про продовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження.Зазначений лист надається до уповноваженого структурного підрозділу в порядку, передбаченому пунктом 4.4. цього Порядку.
  4.7.        Інформація на запит надається безкоштовно.
  5.1.   Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, обумовлених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  5.2.   Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбаченні Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
  6.1.     Відповідальні працівники уповноваженого підрозділу здійснюють контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами Коростенської районної державної адміністрації.
  6.2.     Датою та часом фактичного виконання відповідним структурним підрозділом Коростенської районної державної адміністрації завдання з розгляду запиту вважається дата та час реєстрації його у відповідному журналі роботи із зверненнями громадян апарату Коростенської районної державної адміністрації.
   
  Завідувач сектору інформаційної
  діяльності та комунікацій з громадськістю                      К.І.Лупенко
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Додаток 2
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядження Коростенської
  районної державної адміністрації
  07.03.2013р. №66
   
  Форма
  для подання запиту на публічну інформацію
   
  ЗАПИТ
  на отримання публічної інформації
   
   

  Розпорядник інформації: Коростенська районна державна адміністрація
   
  Кому: голові Коростенської райдержадміністрації Дмитруку С.В.

   
   

  П.І.Б. запитувача (назва юридичної особи, об’єднання громадян)
   
  Адреса запитувача (домашня, юридична)
   
  П.І.Б. представника запитувача, посада (для юридичних осіб та об’єднань громадян)
   

   
   

  Загальний опис необхідної інформації
   
                                                    або
  Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
   

   
   
   

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін.

   
  Відповідь надати:
  Поштою 
  /Вказати поштову адресу/
  Факсом
  /Вказати номер факсу/
  Електронною поштою
  /Вказати E-mail/
   
  Підкреслити обрану категорію

   

   
  Контактний телефон
   
  Дата запиту
   
  Підпис
   
   
   Зареєстровано ________________________________________
   
   
   
  Завідувач сектору інформаційної
  діяльності та комунікацій з громадськістю                       К.І.Лупенко
  <
  Календар
  footer-img