Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Облік публічної інформації / Реєстр розпоряджень Коростенської районної державної адміністрації за березень 2014 року /

  66

   

                                             
  КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
  05.03.14р.                                                                                          № 66
   
   
   
  Про заходи щодо забезпечення призову на
  строкову вiйськову службу громадян 1989-
  1996 рокiв народження у квітні-травні та
  жовтні-листопаді 2014 року у внутрішні війська
   
      На виконання Закону України “Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу” вiд 04.04.06 року та Указу Президента України № 562/2013 від 14 жовтня 2013 року, Розпорядження Голови облдержадмiнiстрацiї № 342 вiд 31.10.2013 року та з метою органiзованного та своєчасного призову до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України громадян Коростенського району у квітні-травні та жовтні-листопаді 2014 року на строкову вiйськову службу у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України 
   
  1.Призов на сторокову вiйськову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України провести у квітні-травні та жовтні-листопаді 2014 року згiдно затвердженого графiка, в строки i в суворiй вiдповiдностi з отриманим нарядом, планом призову i вiдправки громадян у вiйська на базі призовної дільниці Коростенського району за адресою: м.Коростень вул. Сосновського 17.
   
  2.На пiдставi статтi 16 Закону Украіни “Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу” для проведення призову на сторокову вiйськову службу створити районну призовну комiсiю та затвердити її склад   (Додаток 1).
   
  3.Пiд час роботи призовної комiсiї продовжувати роботу по приписцi юнакiв, які не закiнчили обстеження пiд час приписки, а також тих, якi з якихось причин були не приписанi до призовної дiльницi.
   
  4. Рекомендувати сільським головам, керiвникам пiдприємств, органiзацiй, установ та навчальних закладiв незалежно вiд їх пiдпорядкованностi i форм власностi вжити заходiв до виконання всiх вимог Закону України “Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу”:
   
  1) Органiзувати проводи призовникiв в урочистiй обстановцi.
  2) Провести повний розрахунок з призовниками, які звільняються з роботи у зв’язку з призовом, не пiзнiше 7 днiв до вiдправки у вiйська, з виплатою вихiдної допомоги у розмiрi двох мінімальних заробiтних плат.
  3) Видiляти згiдно замовлень вiйськкомату технiчних працiвникiв для роботи на призовнiй дiльницi (згiдно графiка Додаток 2)
  4) Видiляти автотранспорт для доставки призовникiв на обласний збiрний пункт згiдно графiку (Додаток 3) по замовленню вiйськкомату за рахунок установ, органiзацiй. Виконання заявок безпосередньо покладається на керiвникiв органiзацiй.
  5) Під час підготовки та проведення призову активізувати військово-патріотичну та роз'яснювальну роботу серед молоді по виконанню вимог Конституції України, Законів України з військових питань, військової присяги та загальновійськових Статутів Збройних Сил України, надання громадянам призовного віку соціально-медичної, психо-педагогічної, правової та інформаційної допомоги.
  6)               Згідно із п.3 ст.8 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” забезпечити працевлаштування звільнених у запас військовослужбовців строкової служби та надання їм матеріальної допомоги.
   
  5. Відділу освіти (Митюк В.Д.):
  1)    У всіх школах району поновити наочну агітацію стосовно військово-патріотичного виховання, висвітлення питань проходження сторокової військової служби та служби за контрактом.
  2)    Закінчити оформлення куточків військово-патріотичного виховання. Залучати для проведення заходів виховної та культурно-масової роботи ветеранів війни і праці.
   
  6. В.о. головного лiкаря Центральної pайонної поліклініки (Єфімова Л.І.) забезпечити якісну роботу призовної комісії району для чого:
   
  1) Видiлити секретаря призовної комiсiї на час призову і до здачи звіту з 01.03.2014 по 31.05.2014 року та з 01.08.2014 року по 30.12.2014 року, тимчасово звiльнити вiд службових обов’язкiв.
  2) Згiдно замовлення вiйськкомату видiляти лiкарiв-спецiалiстiв (хірурга, терапевта, ортопеда, невропатолога, психіатра, нарколога, отоларинголога, окуліста, дерматолога, стоматолога) та середнiй медичний персонал (з розразунку одна медсестра на кожного лiкаря спецiалiста) для проведення медичного огляду призовникiв на контрольному оглядi та пiд час засiдань призовних комiсiй.
  3) Видiляти на весь перiод призову в кожному стацiонарному вiддiленнi по 5 лiжок для проведення обстеження призовникiв, забезпечити позачерговий прийом їх лiкарями в полiклiнiцi та лiкарнi по направленням призовної комiсiї.
  4) В перiод призову категорично заборонити прийом в стацiонар призовникiв без направлень вiйськкомату за винятком важких випадкiв про що в 3-х денний термiн повiдомляти до вiйськкомату.
  5) До 29 лютого та 15 вересня 2014 року на громадян призовного вiку 1989-1996 рокiв народження надiслати у вiйськкомат амбулаторнi картки i списки призовникiв, якi знаходяться на лiкуваннi в лiкувальних закладах.
  6)Провести прийом аналiзiв кровi призовникiв на групу i резус фактор, загальний аналіз крові та сечі, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту “В” (НВsАg), антитіла до вірусу гепатиту “С” (anti-HCW), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), провести флюорографічне обстеження органів грудної клітки, провести щеплення у відповідності з календарем профілактичних щеплень, електрокардіографічне дослідження.
  7)Забезпечити призовну дiльницю необхiдним лiкарсько-медичним майном та iнструментарiєм.
  8) Виділити укомплектовані медичні аптечки для надання першої медичної допомоги, з розрахунку 1 аптечка на 2 кабінети лікарів.
   
  7. Рекомендувати головному лікарю Міжрайоного діагностичного центру в період призову приймати позачергово та проводити безкоштовно додаткове медобстеження призовників за направленнями військкомату.
   
  8.Для проведення попередньої діагностики призовників створити нештатний центр психологічного відбору у складі:
  Барановська Л.П. – директор центру соціальної служби для сім’ї та молоді
  Кордунян Л.В. – лікар-психіатр
  Якименко Л.В. – головний спеціаліст
   
  9. На пiдставi закону України “Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу” зобов'язати сільських голів, керiвникiв пiдприємств, якi мають вiдомче житло та гуртожитки, здiйснюють експлуатацiю будинкiв, незалежно вiд форм власностi та їх пiдпорядкування, своєчасно сповiщати призовникiв про їх виклик у вiйськкомат, на призовнi комiсiї, забезпечити своєчасне прибуття за викликом та розшук їх за мiсцем проживання.
   
  10. Рекомендувати начальнику міського вiддiлу внутрiшнiх справ УМВС України в Житомирській області  (Калітка В.К.):
  1) За заявкою вiйськкомату проводити дійовий розшук, затримку, доставку у вiйськомат призовникiв якi ухиляються вiд призову, обстеження стану здоров'я та проходження призовної комiсiї і про результати роботи в семиденний термін повідомляти в військкомат.
  2) Видiляти наряд мiлiцiї для забезпечення громадського порядку на призовному пунктi вiйськкомату в днi вiдправки громадян на строкову військову службу, згiдно графiку вiдправок.
   
  11.Рекомендувати редакції газети “Древлянський край” періодично оприлюднювати    (публікувати) та передавати інформацію про хід проведення чергового призову громадян на військову службу.
   
  12. Головi призовної комiсiї (Клименко В.І.):
  1) Органiзувати “День призовника” та урочистi проводи призовникiв до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
  2) Взяти на контроль своєчасне працевлаштування дружин громадян, призваних на вiйськову службу, а також забезпечення влаштування їх дiтей у дитячi дошкiльнi заклади.
   
  13. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови pайдеpжадміністpації Клименка В.І.
   
   
   
  Перший заступник голови
  районної державної адміністрації                                               В.М. Кравчук
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                         Додаток 1
                                                                  до розпорядження райдержадміністрації
                                                                  від 05.03. 2014 року №  66
   
   
   
  Склад
  pайонної пpизовної комісії по
  пpизову гpомадян 1989-1996 рокiв народження Коpостенського pайону
  на строкову вiйськову службу у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України у квітні-травні та жовтні-листопаді  2014 року
   
         На пiдставi статтi 16  Закону  Украіни  “Про вiйськовий  обов'язок         
  i вiйськову службу”  від 04 квітня 2006 pоку для проведення призову  на сторокову вiйськову службу створити pайонну призовну комiсiю у складi:
                 
  Голова комiсiї:
  Клименко В.І. - заступник голови pайдеpжадміністpаціі
   
  Члени комiсiі:
  Філоненко В.М. - районний вiйськовий комiсар
  Філоненко С.А. - начальник сектору кадрового забезпечення Коростенського МВ УМВС (за згодою)
  Клименко М.М. -лiкар Коростенської ЦРП
  Барановська Л.П. – директор центру соціальної служби для сім”ї та молоді
  Котвицька Т.Г. – медсестра Коростенської ЦРП секретар Комісії
   
  Дублюючий склад комiсiї:
   
  Голова комiсiі:
  Курилюк В.М.  - заступник Голови pайдеpжадміністpаціі
   
  Члени комiсiї:
  Потебня В.В. – головний спеціаліст Коростенсько-лугинський          ОРВК
  Бошаков Р.О. - представник МРВ УМВС
  Барановський В.І.- провідний спеціаліст відділу освіти
  Довжицький М.В. –л iкар Коростенської ЦРП
  Секретар комiсiі:
  Гагарська О.О. - медсестра Коростенської ЦРП
   
    
   
  Керівник апарату
  райдержадміністрації                                                Макарчук С.Ф.
           
   
   
                                                                  Додаток 2
                                                                  до розпорядження райдержадміністрації
                                                                  від 05.03.2014 року №  66
   
   
   
  ГРАФІК
  виділення технічних працівників для забезпечення призову
  гpомадян 1989-1996 рокiв народження Коpостенського pайону на строкову вiйськову службу у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України у квітні-травні та жовтні-листопаді  2014 року
   

  з/п
  Найменування підприємства
  Кількість
  Примітка
  1
  Відділ культури
  1
   
  2
  Відділення НАСК «Оранта»
  1
   
  3
  Районний центр зайнятості
  1
   
  4
  МП ВАТ «Євротранс»
  1
   
  5
  Комбінат хлібопродуктів
  1
   
  6
  Райспоживспілка
  1
   
  7
  Комбінат громадського харчування
  1
   
  8
  Ветлікарня
  1
   

   
   
   
   
   
  Керівник апарату
  райдержадміністрації                                                Макарчук С.Ф.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                                                                                                         
   
   
   
                                                                   Додаток 3
                                                                   до розпорядження райдержадміністрації
                                                                  від 05.03. 2014 року № 66
   
   
   
  Витяг з графіку
  виділення автотранспорту для перевезення призовників на обласний
  збірний пункт м.Житомир для відправки у внутрішні війська
   

  з/п
  Найменування підприємства
  Примітка
  1
  ВАТ Бехівський спецкар’єр
   
  2
  ВАТ «Коростенський шляхзалізобетон»
   
  3
  Філія «Коростенський райавтодор»
   
  4
  ВАТ «Коростенський щебзавод»
   
  5
  ВАТ Коростенська СПМК
   
  6
  ДП Коростенське  ЛМГ
   
  7
  ВАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»
   
  8
  ВАТ «Граніт»
   
  9
  Інститут сільського господарства «Полісся»
   
  10
  Завод «Шляхзалізобетон»
   
  11
  Держлісгосп АПК
   

   
   
   
   
   
   
   
  Керівник апарату
  райдержадміністрації                                                Макарчук С.Ф.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Календар
  footer-img