Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Облік публічної інформації / Реєстр розпоряджень Коростенської районної державної адміністрації за березень 2014 року /

  84

   

   
       КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
  20.03.14р.                                                                                                                            № 84
   
  Про   затвердження    Паспортів
  бюджетних програм місцевого
  бюджету на 2014 рік
   
  З метою підвищення ефективності виконання районного бюджету та забезпечення виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р „Концепція реформування місцевих бюджетів”, наказу Міністерства фінансів України від 9 липня 2010 року № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказу Міністерства фінансів України від 02.08.10  № 805 „Про затвердження Основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,  наказу головного фінансового управління від 18.11.11 №80 „Про затвердження Інструкції стосовно заповнення форм бюджетного запиту до проекту обласного бюджету на плановий рік та прогнозу обласного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди при запровадженні програмно-цільового методу”. Відповідно до статей 20, 21, 75 Бюджетного кодексу України  та рішення двадцять сьомої сесії шостого скликання районної ради від 31.01.14 № 309 «Про районний бюджет на 2014 рік», керуючись ст.22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
            1. Затвердити  Паспорти  бюджетних  програм місцевого  бюджету на 2014 рік:
  1.1. «Утримання центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді» по КФК 091101, згідно додатку 1;
  1.2. «Програми і заходи центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді» по КФК 091102, згідно додатку 2;
  1.3. «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» по КФК 091209, згідно додатку 3;
  1.4. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» по КФК 130203,згідно додатку 4;
  1.5. «Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос» по КФК 130204, згідно додатку 5;
  1.6. «Інші видатки» по КФК 250404, згідно додатку 6.
   
            2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Клименка В.І.
   
   
   
   
  Голова   районної
   
  державної адміністрації                                                               В.В.Нагорняк


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  __________________________________________________
  Наказ / розпорядчий документ
   
  Районна державна адміністрація
  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

  Управління фінансі Коростенської РДА (найменування місцевого фінансового
  органу)
  _________________ № ________
  ПАСПОРТ
   бюджетної програми місцевого
   бюджету на 2014рік
   
  1. ____03____ _____Коростенська районна державна адміністрація
           (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)
  2.  ___03_____ _____Ушомирська ДЮСШ Коростенського району
           (КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)
  3. ____03              130203    Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
   (КПКВК МБ)   (КФКВК)                       (найменування бюджетної програми)
  4. Обсяг бюджетного призначення – __367,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 367,3 тис. гривень та зі спеціального фонду – ____--______ тис. гривень.
  5. Підстави для виконання бюджетної програми ___ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 01.10.10р. №1149/3438 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» у редакції Наказу від 09.02.2011р. №74/404, рішення двадцятьсьомої сесії шостого скликання районної ради від 31.01.2014 № 309 «Про районний бюджет на 2014 рік».
   
  6. Мета бюджетної програми
  Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд району,області та України.
   
  7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

   
  Завдання
  № з/п
  1
  Навчально-тренувальна та спортивна робота, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика судівства спортивних змагань, участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

  8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

   
  (тис. грн)
   
  Напрями використання бюджетних коштів
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  № з/п
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  1
   
  130203
   
  95,8
   
   
   
  95,8
   
   
  195,7
   
   
  195,7
   
  269,0
   
   
  269,0
   
  367,3
   
   
  367,3

   
  9. Коди економічної класифікації видатків:

                        КЕКВ
  Назва згідно з економічною класифікацією видатків
  2610
  Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організація)

   
  10. Коди класифікації кредитування:

                        ККК
  Назва згідно з класифікацією кредитування
   
             

   
  11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

  (тис. грн)
   
  Код державної/ регіональної цільової програми
  Найменування державної/ регіональної цільової програми
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  Державні цільові програми – всього
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Регіональні цільові програми – всього
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  РАЗОМ державні / регіональні цільові програми
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  12. Результативні   показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

  з/п
   
  Показ-
  ники
   
  Одини-ця виміру
  Джерело інформації
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-
  ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  Завдання 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1
  затрат
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  кількість установ – всього, од.,
  од.
   
  звіт по мережі
  1
   
  1
  1
   
  1
  1
   
  1
  1
   
  1
   
  Середнє число окладів (ставок) всього
  од
  звіт по мережі
  9
   
  9
  9
   
  9
  9
   
  9
  9
   
  9
   
  Середнє число окладів (ставок) керівних працівників,од
  од
   
  3
   
  3
  3
   
  3
  3
   
  3
  3
   
  3
   
  Середнє число окладів (ставок) викладачів,од
  од
   
  6
   
  6
  6
   
  6
  6
   
  6
  6
   
  6
   
  Видатки на утримання викладачів
  тис.грн.
   
  70,9
   
  70,9
  146,0
   
  146,0
  194,5
   
  194,5
  267,5
   
  267,5
   
  видатки загального фонду на забезпечення діяльності ДЮСШ
  тис. грн.
  Звіт
  0,9
   
  0,9
  1,7
   
  1,7
  2,5
   
  2,5
  3,8
   
  3,8
  2
  продукту
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  кількість вихованців
  осіб
  звіт
  316
   
  316
  316
   
  316
  316
   
  316
  316
   
  316
   
  кількість спортивних заходів
  різних рівнів
  шт
  План пров спортзах
  7
   
  7
  16
   
  16
  21
   
  21
  28
   
  28
  3
  ефективності
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  витрати на утримання одного вихованця
  грн.
  Звіт
  0,2
   
  0,2
  0,5
   
  0,5
  0,6
   
  0,6
  0,8
   
  0,8

  13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
  (тис. грн)

  Код
  Найменування джерел надходжень
  Проведені видатки станом на
  1 січня звітного періоду
  План звітного періоду
  Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)
  Пояснення, що характеризують джерела фінансування
   
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
   
  Інвестиційний проект (програма) 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Надходження із загального фонду бюджету
   
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
  Запозичення до місцевого бюджету
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  Інші доходи
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  На початок періоду
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  На кінець періоду
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  Інші джерела фінансування (за видами)
  Х
  Х
   
  Х
  Х
   
  Х
  Х
   
   
   
  Інвестиційний проект (програма) 2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ВСЬОГО
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1 Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
  Керівник установи головного розпорядника
  бюджетних коштів
                                                                                         __________ __В.В.Нагорняк_________
                                                                                                            (підпис)          (ініціали та прізвище)
  ПОГОДЖЕНО:
  Керівник фінансового органу                                     __________ __О.А.Палюшкевич _____
                                                                                                            (підпис)          (ініціали та прізвище)           
         


  Додатак 1
  до розпорядження райдержадміністрації
  від 20.03.14р.     № 84
   
                       р.№____
  Наказ / розпорядчий документ
   
  Районна державна адміністрація
  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

  Управління фінансів Коростенської РДА (найменування місцевого фінансового
  органу)
  _________________ № ________
  ПАСПОРТ
   бюджетної програми місцевого
   бюджету на 2014рік
   
  1. ____03____ _____Коростенська районна державна адміністрація
           (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)
  2. ____03_____ _____Районний центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді_______
           (КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)
  3. ___03______091101 Утримання центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді
  (КПКВК МБ)     (КФКВК)                                            (найменування бюджетної програми)
  4. Обсяг бюджетного призначення – __806,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – _806,2 тис. гривень та зі спеціального фонду – ____--______ тис. гривень.
   
   
   
   
  5. Підстави для виконання бюджетної програми ___ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 01.10.10р. №1148/3437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сімї,дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» у редакції Наказу від 09.02.2011р. №74/403, рішення двадцять сьомої сесії шостого скликання районної ради від 31.01.2014 «Про районний бюджет на 2014рік».
   
   
  6. Мета бюджетної програми
  Надання соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім’ям, дітям та молоді.
  7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

   
  Завдання
  № з/п
  1
  Надання соціальних послуг сім”ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

  8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

   
  (тис. грн)
   
  Напрями використання бюджетних коштів
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  № з/п
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  1
  091101
  211,711
   
  211,711
  425,390
   
  425,390
  626,038
   
  626,038
  806,2
   
  806,2

  9. Коди економічної класифікації видатків:

                        КЕКВ
  Назва згідно з економічною класифікацією видатків
  2111
  Оплата праці працівників бюджетних установ
  2120
  Нарахування на заробітну плату
  2210
  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м»ягкий інвентар та обмундирування
  2240
  Оплата послуг ( крім комунальних)
  2250
  Видатки на відрядження
  2271
  Оплата теплопостачання
  2272
  Оплата водопостачання та водовідведення
  2273
  Оплата електроенергії

  10. Коди класифікації кредитування:

                        КЕКВ
  Назва згідно з класифікацією кредитування
   
             

   
  11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

  (тис. грн)
   
  Код державної/ регіональної цільової програми
  Найменування державної/ регіональної цільової програми
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  Державні цільові програми – всього
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Регіональні цільові програми – всього
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  РАЗОМ державні / регіональні цільові програми
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
  12. Результативні   показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

  з/п
   
  Показ-
  ники
   
  Одини-ця виміру
  Джерело інформації
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-
  ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  Завдання 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1
  затрат
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  кількість штатних одиниць
  од.
   
  штат розп
  21
   
  21
  21
   
  21
  21
   
  21
  21
   
  21
  2
  продукту
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Кількість наданих соціальних послуг
  шт
  звіт дані
  4641
   
  4641
  9282
   
  9282
  13944
   
  13944
  18606
   
  18606
   
  Кількість підготовлених та прийнятих документів
   
  шт
  журнал реєстрації
  1260
   
  1260
  2541
   
  2541
  3801
   
  3801
  5061
   
  5061
   
  Кількість виконаних листів, доручень
  шт
  журнал реєстрації
  223
   
  223
  445
   
  445
  668
   
  668
  891
   
  891
  3
  ефективності
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  кількість наданих соц. послуг (викон листів, доручень) на 1 працівника
  шт
  звіт
  221
   
  221
  442
   
  442
  664
   
  664
  886
   
  886
   
  кількість підготовлених та прийнятих документів на одного працівника
  шт
  звіт
  60
   
  60
  121
   
  121
  181
   
  181
  241
   
  241
   
  витрати на утримання 1 штатної одиниці
  грн.
  звіт
  10081
   
  10081
  20257
   
  20257
  29811
   
  29811
  38390
   
  38390
   
  витрати на утримання установи
  грн.
  звіт
  211711
   
  211711
  425390
   
  425390
  626038
   
  626038
  806200
   
  806200
  4
  якості
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Відсоток виконаних листів, доручень у загальній кількості прийнятих
  відс
  журнал реєст
  100
   
  100
  100
   
  100
  100
   
  100
  100
   
  100

  13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
  (тис. грн)

  Код
  Найменування джерел надходжень
  Проведені видатки станом на
  1 січня звітного періоду
  План звітного періоду
  Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)
  Пояснення, що характеризують джерела фінансування
   
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
   
  Інвестиційний проект (програма) 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Надходження із загального фонду бюджету
   
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
  Запозичення до місцевого бюджету
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  Інші доходи
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  На початок періоду
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  На кінець періоду
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  Інші джерела фінансування (за видами)
  Х
  Х
   
  Х
  Х
   
  Х
  Х
   
   
   
  Інвестиційний проект (програма) 2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ВСЬОГО
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1 Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
   
  Керівник установи головного розпорядника
  бюджетних коштів
                                                                                         __________ __ВВ.Нагорняк_________
                                                                                                            (підпис)          (ініціали та прізвище)
  ПОГОДЖЕНО:
  Керівник фінансового органу                                     __________ __О.А.Палюшкевич______
                                                                                                            (підпис)          (ініціали та прізвище)            
                                                                                                                                                                                                  Додатак 2
                                                                                                                                                                              до розпорядження райдержадміністрації
                                                                                                                                                                              від 20.03.14р.   № 84
   
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
                          .№____ 
  Наказ / розпорядчий документ
   
  Районна державна адміністрація
  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

  Управління фінансів Коростенської РДА (найменування місцевого фінансового
  органу)
  _________________ № ________
  ПАСПОРТ
   бюджетної програми місцевого
   бюджету на 2014рік
   
  1. ____03____ _____Коростенська районна державна адміністрація
          (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)
  2.  ___03_____ _____Районний центр соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді
           (КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)
  3. ____03               091102 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді
   (КПКВК МБ)   (КФКВК)                       (найменування бюджетної програми)
  4. Обсяг бюджетного призначення – __5,0__ тис. гривень, у тому числі із загального фонду – _5,0тис. гривень та зі спеціального фонду – ____--______ тис. гривень.
  5. Підстави для виконання бюджетної програми ___ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту від 01.10.10р. №1148/3437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сімї,дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» у редакції Наказу від 09.02.2011р. №74/403, рішення двадцять сьомої сесії шостого скликання районної ради від 31.01.2014 «Про районний бюджет на 2014рік».
   
  6. Мета бюджетної програми
  Надання соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім’ям, дітям та молоді.
   
  7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

   
  Завдання
  № з/п
  1
  Участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу, патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації.
   

  8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

   
  (тис. грн)
   
  Напрями використання бюджетних коштів
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  № з/п
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  1
   
  091102
  1,35
   
  1,35
  2,7
   
  2,7
  3,95
   
  3,95
   
  5,0
   
   
  5,0

   
   
  9. Коди економічної класифікації видатків:

                        КЕКВ
  Назва згідно з економічною класифікацією видатків
  2210
  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м»який інвентар та обмундирування
  2250
  Видатки на відрядження

   
  10. Коди класифікації кредитування:

                        КЕКВ
  Назва згідно з класифікацією кредитування
   
             

   
  11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

  (тис. грн)
   
  Код державної/ регіональної цільової програми
  Найменування державної/ регіональної цільової програми
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  Державні цільові програми – всього
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Регіональні цільові програми – всього
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  РАЗОМ державні / регіональні цільові програми
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  12. Результативні   показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

  з/п
   
  Показ-
  ники
   
  Одини-ця виміру
  Джерело інформації
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-
  ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  Завдання 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1
  затрат
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  кількість установ – всього, од.,
  од.
   
  Звіт по мережі
  1
   
  1
  1
   
  1
  1
   
  1
  1
   
  1
   
  видатки на проведення заходів
  тис. грн.
  Звіт
  1,35
   
  1,35
  2,7
   
  2,7
  3,95
   
  3,95
  5,0
   
  5,0
  2
  продукту
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  кількість міроприємств
  шт
  план пров міроприємств
  125
   
  125
  250
   
  250
  375
   
  375
  500
   
  550
  3
  ефективності
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  витрати на проведення одного міроприємства,
  грн.
  Звіт
  11
   
  11
  11
   
  11
  11
   
  11
  10
   
  10
   

  13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
  (тис. грн)

  Код
  Найменування джерел надходжень
  Проведені видатки станом на
  1 січня звітного періоду
  План звітного періоду
  Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)
  Пояснення, що характеризують джерела фінансування
   
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
   
  Інвестиційний проект (програма) 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Надходження із загального фонду бюджету
   
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
  Запозичення до місцевого бюджету
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  Інші доходи
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  На початок періоду
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  На кінець періоду
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  Інші джерела фінансування (за видами)
  Х
  Х
   
  Х
  Х
   
  Х
  Х
   
   
   
  Інвестиційний проект (програма) 2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ВСЬОГО
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1 Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
   
  Керівник установи головного розпорядника
  бюджетних коштів
                                                                                         __________ __В.В.Нагорняк_________
                                                                                                            (підпис)          (ініціали та прізвище)
  ПОГОДЖЕНО:
  Керівник фінансового органу                                     __________ __О.А.Палюшкевич _____
                                                                                                            (підпис)          (ініціали та прізвище)           
         
  Додатак 6
  до розпорядження райдержадміністрації
  від    20.03.14р.    № 84
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  _______________________________________
  Наказ / розпорядчий документ
  Районна державна   адміністрація
  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
  Управління  фінансів Коростенської РДА (найменування місцевого фінансового
  органу)
  _______________№___________
   
  ПАСПОРТ
   бюджетної програми місцевого
   бюджету на 2014 рік
   
  1. ____03____ _____Коростенська районна державна адміністрація_______
           (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)
  2. ___03_____ _____Коростенська районна державна адміністрація_______
           (КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)
  3. ___03_____ ____250404_         ________________Інші видатки____________                                                                                                                                                                                   (КПКВК МБ)       (КФКВК)                                            (найменування бюджетної програми)
  4. Обсяг бюджетного призначення – __50,0__ тис. гривень, у тому числі із загального фонду – _50,0__тис. гривень та зі спеціального фонду – ____--______ тис. гривень.
  5. Підстави для виконання бюджетної програми ___ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції наказу від 22.12.10р. №1608, рішення двадцять сьомої сесії шостого скликання районної ради від 31.01.2014 № 309 «Про районний бюджет на 2014 рік».
  6. Мета бюджетної програми
  Відзначення кращих працівників підприємств, організацій та установ району з нагоди професійних свят, особистих ювілеїв та проведення районних культурно-масових міроприємств.
   
  7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

   
  Завдання
  № з/п
  1
  Заохочення та стимулювання працівників районних підприємств, установ та організацій до належного виконання службових обов’язків та проведення на районному рівні культурно-масових міроприємств
   

   
  8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

   
  (тис. грн)
   
  Напрями використання бюджетних коштів
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  № з/п
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  1
   
  250404
   
  31,23
   
   
   
  31,23
   
   
  50,0
   
   
  50,0
   
  50,0
   
   
  50,0
   
   50,0
   
   
   
  50,0
   

   
  9. Коди економічної класифікації видатків:

                        КЕКВ
  Назва згідно з економічною класифікацією видатків
  2210
  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м»ягкий інвентар та обмундирування
  2240
  Оплата послуг ( крім комунальних)
  2730
  Інші поточні трансферти населенню

   
  10. Коди класифікації кредитування:

                        ККК
  Назва згідно з класифікацією кредитування
   
             

   
  11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

  (тис. грн)
   
  Код державної/ регіональної цільової програми
  Найменування державної/ регіональної цільової програми
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  Державні цільові програми – всього
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Регіональні цільові програми – всього
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  РАЗОМ державні / регіональні цільові програми
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  12. Результативні   показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

  з/п
   
  Показ-
  ники
   
  Одини-ця виміру
  Джерело інформації
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-
  ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  Завдання 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1
  затрат
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  кількість заходів
  шт
   
  план пров заход
  10
   
  10
  15
   
  15
  15
   
  15
  15
   
  15
  2
  продукту
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  клькість відзначених осіб;
  осіб.
  план пров заход
  50
   
  50
  50
   
  50
  50
   
  50
  50
   
  50
  3
  ефективності
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  средні витрати на 1 захід
  грн
   
  3,1
   
  3,1
  3,3
   
  3,3
  3,3
   
  3,3
  3,3
   
  3,3

  13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:
  (тис. грн)

  Код
  Найменування джерел надходжень
  Проведені видатки станом на
  1 січня звітного періоду
  План звітного періоду
  Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)
  Пояснення, що характеризують джерела фінансування
   
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загаль-ний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
   
  Інвестиційний проект (програма) 1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Надходження із загального фонду бюджету
   
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
  Запозичення до місцевого бюджету
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  Інші доходи
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  На початок періоду
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  На кінець періоду
  Х
   
   
  Х
   
   
  Х
   
   
   
   
  Інші джерела фінансування (за видами)
  Х
  Х
   
  Х
  Х
   
  Х
  Х
   
   
   
  Інвестиційний проект (програма) 2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ВСЬОГО
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1 Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
   
  Керівник установи головного розпорядника
  бюджетних коштів
                                                                                         __________ __В.В.Нагорняк                                                                                                         (підпис)          (ініціали та прізвище)
  ПОГОДЖЕНО:
  Керівник фінансового органу                                     __________ О.А.Палюшкевич                                                                                                      (підпис)          (ініціали та прізвище) 
   
   
   
                                                                                                                                                                                          Додатак 3
                                                                                                                                                                              до розпорядження райдержадміністрації
                                                                                                                                                                              від   20.03.14р.№ 84
   
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  _________________________________________
  Наказ / розпорядчий документ
  Районна державна адміністрація
  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
  Управління фінансів Коростенської РДА (найменування місцевого фінансового
  органу)
  _________________ № ________
  ПАСПОРТ
   бюджетної програми місцевого
   бюджету на 2014рік
   
  1. ____3____ _____Коростенська районна державна адміністрація
           (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)
  2. ____3_____ _____Районна організація ветеранів_______
           (КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)
  3. ____3______091209 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість                                                                                                                                                                                                         (КПКВК МБ)     (КФКВК)                                            (найменування бюджетної програми)
  4. Обсяг бюджетного призначення – __30,0__ тис. гривень, у тому числі із загального фонду – _30,0тис. гривень та зі спеціального фонду – ____--______ тис. гривень.
  5. Підстави для виконання бюджетної програми ___ Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.10р. №1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у редакції Наказу від 09.02.2011р. №75/39, рішення двадцять сьомої сесії шостого скликання районної ради від 31.01.2014 №309 «Про районний бюджет на 2014 рік».
   
  6. Мета бюджетної програми
  Захист прав, соціальних, економічних,вікових інтересів ветеранів війни,праці,дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку.
   
  7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

   
  Завдання
  № з/п
  1
  Реалізація комплексних програм та проведення заходів, спрямованих на соціальний захист ветеранів, інвалідів, пенсіонерів, всіх громадян похилого віку.

  8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

   
  (тис. грн)
   
  Напрями використання бюджетних коштів
  Квартал
  Півріччя
  9 місяців
  Рік
  № з/п
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
  загальний
  фонд
  спеціаль-
  ний фонд
  разом
   
  1
   
  091209
   
   9,0
   
   
   
  9,0
   
   
  24,0
   
   
  24,0
   
   
  30,0