Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Облік публічної інформації / Реєстр розпоряджень Коростенської районної державної адміністрації за березень 2014 року /

  97

   

  Коростенська   районна державна адміністрація
  Житомирської області
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
   
  27.03.2014р.                                                                                            № 97
   
   

  Про організацію виконання
  місцевих бюджетів Коростенського
  району у 2014 році

   
          
  Відповідно до статей 2, 6, 13, 18, 31, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 11, 28, 71, 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів, забезпечення економного і раціонального використання коштів та здійснення видатків місцевих бюджетів у межах наявних фінансових ресурсів, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, інших соціально значущих видатків.
   
  1. Рекомендувати начальникам управлінь і відділів райдержадміністрації спільно з Коростенською об’єднаною державною податковою інспекцієюв установленому законодавством порядку:
  1) Забезпечити безумовне виконання завдань із надходження доходів, установлених рішеннями місцевих рад про бюджети на 2014 рік.
  2) Розробити до 20 квітня 2014 року  план-графік погашення недоїмки до місцевих бюджетів економічно активними підприємствами, забезпечити контроль за їх виконанням. Надати план-графік погашення недоїмки до відома комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, зборів, ефективного використання коштів та контролю за своєчасністю виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат (Розпорядження голови РДА №578 від 22.10.2009року)
  3) Здійснювати рейди-перевірки з питань додержання платниками чинного законодавства про оплату праці, приділяючи особливу увагу підприємствам, на яких виплачується невиправдано низька заробітна плата, використовується наймана праця без офіційного оформлення трудових відносин та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету і єдиного соціального внеску.
  4) Протягом І кварталу цього року внести на розгляд відповідних рад проекти рішень щодо перегляду ставок єдиного податку з метою обґрунтованого збільшення їх розміру.
   
  2. Начальникам управлінь і відділів райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування з урахуванням вимог чинного законодавства:
  1) Опрацювати питання щодо можливості припинення в установленому законодавством порядку користування земельними ділянками особами, які систематично не сплачують земельний податок або орендну плату за землю.
  2) Протягом І кварталу цього року провести моніторинг рішень місцевих рад щодо надання суб'єктам господарювання і фізичним особам пільг зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до місцевих бюджетів та, у разі виявлення випадків необґрунтованого надання таких пільг, вжити заходів щодо скасування відповідних рішень.
  3) У встановленому порядку направляти подання на розірвання контрактів з керівниками підприємств державної та комунальної форми власності, які допустили заборгованість з виплати заробітної плати або не дотримуються графіків її погашення.
  4) Проаналізувати стандотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України при затвердженні місцевих бюджетів на 2014 рік та вжити заходів щодо економного й ефективного використання наявних фінансових ресурсів місцевих бюджетів, перегляду непершочергових видатків та спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень місцевих бюджетів виключно на оплату праці та проведення розрахунків за спожиті енергоносії і комунальні послуги.
  5) Забезпечити надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам згідно з вимогами частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу України виключно на договірних умовах.
   
  3. Начальникам управлінь і відділів райдержадміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету у порядку, встановленому чинним законодавством:
  1) Провести детальний аналіз діючої мережі бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, перегляд та упорядкування їх штатних розписів з урахуванням контингенту дітей дошкільного віку, учнів, студентів, осіб, яким надаються медичні, соціальні, культурно-освітні послуги, та затверджених бюджетних асигнувань на оплату праці.
  2) Затвердити конкретні заходи щодо оптимізації мережі та штатної чисельності працівників бюджетних установ і подати для узагальнення управлінню фінансів Коростенської РДА до 01 квітня 2014 року; про виконання заходів інформувати управлінню фінансів Коростенської щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним. За результатами цієї роботи підготувати пропозиції на розгляд відповідних місцевих рад щодо оптимізації витрат на утримання установ бюджетної сфери, враховуючи заходи з реорганізації, об'єднання, скорочення, та підвищення якості надання цими закладами послуг.
  3) Забезпечити утримання штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці; не допускати збільшення штатної чисельності працівників, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ у зв’язку із збільшенням контингенту одержувачів послуг.
  4) Ужити заходів до недопущення неефективного використання коштів з місцевих бюджетів усіх рівнів, планування та здійснення видатків на виплату надбавок стимулюючого характеру та премій за умови недотримання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.
  5) Продовжити впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках порівняно з попереднім бюджетним періодом.
   
  4. Управлінню фінансів Коростенської районної державної адміністрації:
  1) Здійснити перевірки прийнятих рішень про районний та сільські бюджети на 2014 рік, за результатами яких подати районній державній адміністрації узагальнені матеріали.
  2) Провести перевірки дотримання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України при затвердженні місцевих бюджетів на 2014 рік, за результатами яких подати районній державній адміністрації узагальнені матеріали.
  3)  Провести перевірку кошторисів та штатних розписів бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету, за результатами яких до 15 червня 2014 року подати районній державній адміністрації узагальнені пропозиції щодо оптимізації бюджетних витрат.
   
           5. Відділу освіти Коростенської РДА активізувати роботу щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, та враховуючи наявний контингент вихованців у школах-інтернатах і нормативну наповнюваність класів, внести конкретні пропозиції стосовно оптимізації діючої мережі цих закладів.
   
  6. Відділу охорони здоров’я Коростенської РДА провести до 1 липня 2014 року надати пропозиції щодо упорядкування штатної чисельності працівників галузі управлінню фінансів Коростенської РДА.
   
  7. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Коростенської РДА внести пропозиції щодо оптимізації витрат, пов’язаних з реалізацією програм та проектів у галузі молодіжної політики, що здійснюються громадськими організаціями.
   
  8. Попередити начальників управлінь і відділів Коростенської РДА про їх персональну відповідальність за своєчасність і в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведення розрахунків за спожиті енергоносії.
  9. Рекомендувати начальникам управлінь і відділів райдержадміністрації, Коростенській об’єднананій державній податковій інспекції, головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання зазначених заходів, про що інформувати районну державну адміністрацію через сектор контролю апарату райдержадміністрації для узагальнення щокварталу до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом.
   
  10. Управлінню фінансів районної державної адміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, про результати виконання цього розпорядження інформувати департамент фінансів облдержадміністрації для подальшого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації.
   
  11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Курилюка В.М..
   
   
   
   
   
   
  Голова районної
  державноїадміністрації                                                                В.В. Нагорняк
  Календар
  footer-img