Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Облік публічної інформації / Реєстр розпоряджень Коростенської районної державної адміністрації за лютий 2014 року /

  57

   

   
  КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
   
  24.02.14р.                                                                                                       № 57
   
   
  Про затвердження положення
  про преміювання на 2014р.
   
   
   
  На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,  органів прокуратури, судів та інших органів» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23.01.08р. №11 «Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.96р №77» затвердити «Положення про преміювання та надання грошової допомоги працівникам апарату Коростенської районної державної адміністрації на 2014 рік».
   
   
   
   
  Голова районної
  держадміністрації                                                                        В.В.Нагорняк


   
  Погоджено                                                                           Затверджено
  Голова профкому                                                                  Розпорядженням голови
  В.П.Гомонов                                                                         райдержадміністрації
          від 24.02.14р. № 57
   
  Положення
  про преміювання, надання грошової допомоги та
   встановлення надбавок працівникам апарату Коростенської райдержадміністрації
  на 2014 рік
  Положення прийняте у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23.01.2008р. №11 «Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77» .
  Положення поширюється на керівних працівників , спеціалістів та службовців, а також на працівників обслуговуючого персоналу апарату  райдержадміністрації.
  Преміювання
  Преміювання голови райдержадміністрації та його заступників здійснюється з урахуванням результатів розгляду основних показників стану економіки району головою обласної державної адміністрації.
  Преміювання працівників райдержадміністрації  проводиться на підставі розпорядження голови райдержадміністрації, відповідно до їх вкладу в загальні результати роботи.
  Премія нараховується в межах фонду оплати праці у відсотках до нарахованої заробітної плати по результатах роботи за поточний місяць.
  За бездоганне і сумлінне виконання працівником службових обов`язків розмір премії може бути збільшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників райдержадміністрації в межах фонду оплати праці.
  За упущення в роботі, несвоєчасне виконання доручень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку і т.п. розмір премії може бути зменшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників райдержадміністрації.
  Збільшення або зменшення розміру премії окремому працівнику (крім голови РДА,заступників голови) проводиться розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням заступника голови, в підпорядкуванні якого працює працівник та за погодженням голови профспілкового комітету.
  В разі наявності фонду оплати праці премія працівникам райдержадміністрації може надаватися до державних, професійних свят, особистих ювілеїв та ін.
  Цим положенням нарахування премії прибиральникам службових приміщень не передбачається.
   
  Грошова допомога
  Грошова допомога на оздоровлення надається один раз на рік, як правило, при наданні щорічної основної або додаткової відпустки, в розмірі середньомісячної заробітної плати.
  Крім того, в разі наявності економії фонду оплати праці, один раз на рік може надаватися грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу.
  Грошові допомоги надаються на підставі розпорядження голови райдержадміністрації.
   
  Надбавки
  Голові та заступникам голови райдержадміністрації може встановлюватись надбавка  за високі досягнення у праці в розмірі до 50% посадового окладу з урахування надбавки за ранг державного службовця та вислуги років відповідно до розпорядження голови обласної держадміністрації.
  Керівнику апарату,керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам і службовцям, розпорядженням голови районної держадміністрації, можуть  встановлюватись надбавки за високі досягнення у праці  у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.
  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршання якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовуються або зменшуються.
  Спеціалістам і службовцям (крім заступників голови) встановлювати доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50% посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50% посадового окладу відсутнього працівника.
  Відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 23.01.2006р. №11 «Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77» прибиральницям службових приміщень за використання в роботі дезінфекційних засобів встановити доплату у розмірі 10% місячного посадового окладу.
  Водіям легкових автомобілів встановити щомісячну надбавку за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу – 10%, водіям 1-го класу – 25% тарифної ставки за відпрацьований час, а також доплату за ненормований робочий день у розмірі 25% тарифної ставки за фактично відпрацьований час.
  Надбавки та доплати встановлюються та виплачуються в межах фонду оплати праці.
  Начальник відділу фінансово-
  господарського забезпечення                                                   В.Л.Гончарук
   
   
   
  Погоджено                                                                           Затверджено
  Голова профкому                                                                  Наказом начальника
  В.П.Гомонов                                                                         відділу у справах сім‘ї,
          молоді та спорту
          від 24.02.14р. № 57
   
  Положення
  про преміювання, надання грошової допомоги та
   встановлення надбавок працівникам відділу у справах сімї, молоді та спорту Коростенської райдержадміністрації
  на 2013 рік
  Положення відпрацьовано у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
  Положення поширюється на всіх працівників відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Коростенської райдержадміністрації.
  Преміювання
  Преміювання начальника відділу здійснюється з урахуванням результатів розгляду основних економічних показників стану економіки району головою районної державної адміністрації.
  Преміювання працівників відділу у справах сім’ї, молоді та спорту проводиться на підставі наказу начальника відділу, відповідно до їх вкладу в загальні результати роботи.
  Премія нараховується в межах фонду оплати праці у відсотках до посадового окладу по результатах роботи за поточний місяць.
  За бездоганне і сумлінне виконання працівником службових обов`язків розмір премії може бути збільшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників відділу в межах фонду оплати праці.
  За упущення в роботі, несвоєчасне виконання доручень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку і т.п. розмір премії може бути зменшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників відділу.
  Збільшення або зменшення розміру премії окремому працівнику (крім начальника відділу) проводиться наказом начальника відділу та за погодженням голови профспілкового комітету.
  В разі наявності фонду оплати праці надавати премію працівникам відділу до державних, професійних свят, особистих ювілеїв та ін.
  Грошова допомога
  Грошова допомога на оздоровлення надається один раз на рік, як правило, при наданні щорічної відпустки, в розмірі середньомісячної заробітної плати.
  Крім того, в разі наявності економії фонду оплати праці, один раз на рік може надаватися грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу.
  Начальнику відділу грошова допомога надаються на підставі
  розпорядження голови райдержадміністрації, працівникам відділу – наказом начальника відділу.
  Надбавки
  Начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  може бути встановлена  надбавка за високі досягнення у праці в розмірі до 50% посадового окладу з урахування надбавки за ранг державного службовця та вислуги років відповідно до розпорядження голови районної держадміністрації.
  Спеціалістам відділу, наказом начальника відділу, може бути встановлена надбавка за високі досягнення у праці   у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.
  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршання якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовуються або зменшуються.
  Спеціалістам відділу встановлювати доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу ( у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50% посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50% посадового окладу відсутнього працівника.
  Надбавки та доплати встановлюються та виплачуються в межах фонду оплати праці.
   
   
   
  Начальник відділу фінансово-
  господарського забезпечення                                                  В.Л.Гончарук


   
  Погоджено                                                                           Затверджено
  Голова профкому                                                                  Наказом начальника
  В.П.Гомонов                                                                         архівного відділу
          від ___________№___
   
  Положення
  про преміювання, надання грошової допомоги та
   встановлення надбавок працівникам архівного відділу Коростенської райдержадміністрації
  на 2013 рік
  Положення відпрацьовано у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.06р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,№1018 від 10.08.04р. «Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ» та наказу Державного комітету архівів України №138 від 21.11.05р. «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки»
  Положення поширюється на працівників архівного відділу Коростенської райдержадміністрації та працівників госпрозрахункової групи архівного відділу.
  Преміювання
  Преміювання начальника відділу здійснюється з урахуванням результатів розгляду основних економічних показників стану економіки району головою районної державної адміністрації.
  Преміювання працівників госпрозрахункової групи архівного відділу проводиться на підставі наказу начальника відділу, відповідно до їх вкладу в загальні результати роботи.
  Премія нараховується в межах фонду оплати праці у відсотках до посадового окладу по результатах роботи за поточний місяць.
  За бездоганне і сумлінне виконання працівником службових обов`язків розмір премії може бути збільшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників відділу в межах фонду оплати праці.
  За упущення в роботі, несвоєчасне виконання доручень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку і т.п. розмір премії може бути зменшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників відділу.
  Збільшення або зменшення розміру премії окремому працівнику (крім начальника відділу) проводиться наказом начальника відділу та за погодженням голови профспілкового комітету.
  В разі наявності фонду оплати праці надавати премію працівникам відділу та госпрозрахункової групи до державних, професійних свят, особистих ювілеїв та ін.
   
  Грошова допомога
  Грошова допомога на оздоровлення надається один раз на рік, як правило, при наданні щорічної відпустки, в розмірі середньомісячної заробітної плати.
  Крім того, в разі наявності економії фонду оплати праці, один раз на рік може надаватися грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу.
  Начальнику відділу грошова допомога надаються на підставі
  розпорядження голови райдержадміністрації, працівникам відділу – наказом начальника відділу.
   
  Надбавки
  Начальнику архівного відділу райдержадміністрації може бути встановлена надбавка за високі досягнення у праці в розмірі до 50% посадового окладу з урахування надбавки за ранг державного службовця та вислуги років відповідно до розпорядження голови районної держадміністрації.
  Архівісту госпрозрахункової групи архівного відділу може бути встановлена надбавка за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);за складність, напруженість у роботі.
  Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу. Зазначені надбавки призначаються наказом начальника архівного відділу.
  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршання якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовуються або зменшуються.
  Надбавки та доплати встановлюються та виплачуються в межах фонду оплати праці.
   
   
   
  Начальник відділу фінансово-
  господарського забезпечення                                                  В.Л.Гончарук
   
    
   
   
   
   
  Погоджено                                                                           Затверджено
  Голова профкому                                                                  Наказом начальника
  В.П.Гомонов                                                                         служби у справах дітей
          від ___________№____
   
  Положення
  про преміювання, надання грошової допомоги та
   встановлення надбавок працівникам служби у справах дітей Коростенської райдержадміністрації
  на 2013 рік
  Положення відпрацьовано у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
  Положення поширюється на всіх працівників служби у справах дітей  Коростенської райдержадміністрації.
  Преміювання
  Преміювання начальника служби здійснюється з урахуванням результатів розгляду основних економічних показників стану економіки району головою районної державної адміністрації.
  Преміювання працівників служби у справах дітей проводиться на підставі наказу начальника служби, відповідно до їх вкладу в загальні результати роботи.
  Премія нараховується в межах фонду оплати праці у відсотках до нарахованої заробітної плати по результатах роботи за поточний місяць.
  За бездоганне і сумлінне виконання працівником службових обов`язків розмір премії може бути збільшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників служби в межах фонду оплати праці.
  За упущення в роботі, несвоєчасне виконання доручень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку і т.п. розмір премії може бути зменшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників служби.
  Збільшення або зменшення розміру премії окремому працівнику (крім начальника служби) проводиться наказом начальника служби та за погодженням голови профспілкового комітету.
  В разі наявності фонду оплати праці надавати премію працівникам служби до державних, професійних свят, особистих ювілеїв та ін.
  Грошова допомога
  Грошова допомога на оздоровлення надається один раз на рік, як правило, при наданні щорічної відпустки, в розмірі середньомісячної заробітної плати.
  Крім того, в разі наявності економії фонду оплати праці, один раз на рік може надаватися грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу.
  Начальнику служби грошова допомога надаються на підставі
  розпорядження голови райдержадміністрації, працівникам служби –наказом начальника служби.
  Надбавки
  Начальнику служби у справах дітей райдержадміністрації може бути встановлена надбавка за високі досягнення у праці в розмірі до 50% посадового окладу з урахування надбавки за ранг державного службовця та вислуги років відповідно до розпорядження голови районної держадміністрації.
  Спеціалістам служби може бути встановлена надбавка за високі досягнення у праці   у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.
  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршання якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовуються або зменшуються.
  Спеціалістам служби встановлювати доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу ( у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50% посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50% посадового окладу відсутнього працівника.
  Надбавки та доплати встановлюються та виплачуються в межах фонду оплати праці.
   
   
   
  Начальник відділу фінансово-
  господарського забезпечення                                                  В.Л.Гончарук
   
   
    
  Погоджено                                                                 Затверджено
  Голова профкому                                                        Наказом начальника відділу
  А.К.Свіріденко                                                            регіонального розвитку,
          містобудування та архітектури
          від 10.03.09р. № 4
   
  Положення
  про преміювання, надання грошової допомоги та
   встановлення надбавок працівникам відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Коростенської райдержадміністрації
  на 2009 рік
  Положення відпрацьовано у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
  Положення поширюється на всіх працівників відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури Коростенської райдержадміністрації.
  Преміювання
  Преміювання начальника відділу здійснюється з урахуванням результатів розгляду основних економічних показників стану економіки району головою районної державної адміністрації.
  Преміювання працівників відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури проводиться на підставі наказу начальника відділу, відповідно до їх вкладу в загальні результати роботи.
  Премія нараховується в межах фонду оплати праці у відсотках до посадового окладу по результатах роботи за поточний місяць.
  За бездоганне і сумлінне виконання працівником службових обов`язків розмір премії може бути збільшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників служби в межах фонду оплати праці.
  За упущення в роботі, несвоєчасне виконання доручень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку і т.п. розмір премії може бути зменшений до 50% від розміру, визначеного для преміювання працівників служби.
  Збільшення або зменшення розміру премії окремому працівнику (крім начальника відділу) проводиться наказом начальника відділу та за погодженням голови профспілкового комітету.
  В разі наявності фонду оплати праці надавати премію працівникам відділу до державних, професійних свят, особистих ювілеїв та ін.
  Грошова допомога
  Грошова допомога на оздоровлення надається один раз на рік, як правило, при наданні щорічної відпустки, в розмірі середньомісячної заробітної плати.
  Крім того, в разі наявності економії фонду оплати праці, один раз на рік може надаватися грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.
  Начальнику відділу грошова допомога надаються на підставі
  розпорядження голови райдержадміністрації, працівникам відділу –наказом начальника відділу.
  Надбавки
  Начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації може бути встановлена надбавка за високі досягнення у праці в розмірі до 50% посадового окладу з урахування надбавки за ранг державного службовця та вислуги років відповідно до розпорядження голови районної держадміністрації.
  Спеціалістам відділу може бути встановлена надбавка за високі досягнення у праці   у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.
  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршання якості роботи і порушення трудової дисципліни ця надбавка скасовуються або зменшуються.
  Спеціалістам відділу встановлювати доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу ( у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50% посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50% посадового окладу відсутнього працівника.
  Надбавки та доплати встановлюються та виплачуються в межах фонду оплати праці.
   
   
  Начальник відділу                                                                         В.І.Савущик
  Календар
  footer-img