Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Облік публічної інформації / Реєстр розпоряджень Коростенської районної державної адміністрації за січень 2014 року /

  30

   

   
  КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
  30.01.14р.                                                                                                        №   30
   
  Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб уповноважених на
  виконання функцій держави,
  та врегулювання конфлікту інтересів
  у разі його виникнення
   
        Відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 “Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки” та розпорядження Житомирської облдержадміністрації від 28.08.2013 року №271 “Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення” з метою мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення у Коростенській райдержадміністрації
   
  1. Затвердити заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення (далі – заходи), що додаються.

  2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації та її апарату забезпечити реалізацію заходів та щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати про стан їх виконання загальний відділ райдержадміністрації.
   
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Кравчука В.М.
   
  Голова районної
  державної адміністрації                                                                     В.В. Нагорняк
   


   
                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                          Розпорядження райдержадміністрації
  30.01.14р. № 30
   
  ЗАХОДИ
  щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб,
  уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання
  конфлікту інтересів у разі його виникнення
   
  1. Не допускати випадків виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців та посадових осіб. У разі його виникнення невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
  Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату
  Постійно
  2. Забезпечувати обов’язкове надання державними службовцями та посадовими особами відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб, негайно вживати заходів щодо їх усунення.
  Відділ організаційної і кадрової та мобілізаційної роботи, структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату
  Постійно
  3. Забезпечувати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, посадових осіб.
  Відділ організаційної і кадрової та мобілізаційної роботи райдержадміністрації
  Постійно
  4. Письмово попереджати осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців та посадових осіб, про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.
  Відділ організаційної і кадрової та мобілізаційної роботи райдержадміністрації
  Постійно
  5. Проводити навчання державних службовців та посадових осіб з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання у разі виникнення.
  Відділ організаційної і кадрової та мобілізаційної роботи райдержадміністрації
  Протягом ІІ –ІV кварталів щороку
  6. Здійснювати перевірки можливого виникнення конфлікту інтересів державних службовців та посадових осіб під час розгляду звернень громадян та юридичних осіб.
  Структурні підрозділи райдержадміністрації, загальний відділ
  Постійно
  7. У разі надходження інформації від судових органів щодо притягнення державних службовців, посадових осіб до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог законодавства, за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводити службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  Матеріали службових перевірок для вивчення, узагальнення та розробки пропозицій щодо попередження порушень антикорупційного законодавства надсилати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Житомирської обласної держадміністрації.
  Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату
  Постійно
  8. Аналізувати інформацію правоохоронних і судових органів щодо притягнення державних службовців та посадових осіб до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень для внесення пропозицій про усунення недоліків та поліпшення роботи з виконання вимог антикорупційного законодавства України.
  Структурні підрозділи райдержадміністрації
  Щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом
   
  Керівник апарату
  райдержадміністрації                                                                          С.Ф. Макарчук
   
   
  Календар
  footer-img