Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Облік публічної інформації / Реєстр розпоряджень Коростенської районної державної адміністрації за січень 2014 року /

  6

   

   
  КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
   
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  15.01.2014 р.                                                                                          № 6
   
  Про основні завдання цивільного
  захисту Коростенського району
  у 2014 році 
   
   
  Відповідно до статей 10, 18, 19 та підпункту 5 пункту 1 статті 130 Кодексу цивільного захисту України ,  розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 24.12.2013 року №  411 «Про основні завдання цивільного захисту області у 2014 році»,  з метою якісного та своєчасного вирішення завдань з підготовки цивільного захисту району:
   
  1.    Затвердити основні завдання цивільного захисту району на 2014 рік (додаються).
   
  2.    Затвердити план основних заходів з підготовки цивільного захисту району на 2014 рік (додається).
   
  3.    Затвердити організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій на 2014 рік (додаються).
   
  4.    Начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації, керівникам організацій, установ та підприємств районурекомендувати:
  1)    Підготовку цивільного захисту відповідної ланки планувати на підставі документів, затверджених даним розпорядженням.
  2)    До 31 січня 2014 року підсумувати результати підготовки цивільного захисту  у 2013 році та своїми розпорядженнями (наказами) визначити основні завдання з підготовки цивільного захисту на 2014 рік.
  3)     Про хід виконання розпорядження щоквартально до   1 числа місяця наступного кварталу, інформувати відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації.
   
  5.    Відділу з питань цивільного захисту районної державної адміністрації узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження надати до 10 числа місяця наступного кварталу голові районної державної адміністрації.
  6.    Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Рудченка Ю.М.
   
   
   
   
  Голова районної
   
  державної адміністрації                                                           В.В. Нагорняк

   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Розпорядження районної 
  державної адміністрації
  15.01.2014  № 6
   
   
  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
  цивільного захисту Коростенського району на 2014 рік
   
  1. Відповідно до статей 10, 18, 19 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 24.12.2013 року № 411 «Про основні завдання цивільного захисту області у 2014 році» зосередити увагу на:
  удосконаленні районної ланки обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
  забезпеченні готовності органів управління та сил цивільного захисту всіх рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації (НС) та ліквідації їх наслідків, проведення пошуково-рятувальних робіт, захисту населення і територій в мирний час та особливий період;
   плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягнення прийнятих рівнів ризику виникнення НС та зменшення людських і матеріальних втрат;
  підвищенні ефективності діяльності існуючих районних та об’єктових спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд);
  виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози та запобігання виникненню можливих НС і мінімізації їх наслідків, а також забезпечення пожежної безпеки;
  удосконаленню системи спостережень і контролю, насамперед із гідрогеологічних, гідрометеорологічних та епідеміологічних питань;
  модернізації системи централізованого оповіщення.
   
  2.     Керівникам цивільного захисту усіх рівнів:
  забезпечити реалізацію вимог Кодексу цивільного захисту України;
  підвищити готовність органів управління і сил ЦЗ до дій за призначенням в мирний час та особливий період;
  підтримувати в готовності існуючі системи оповіщення і зв’язку та провести їх модернізацію;
  періодично здійснювати перевірку готовності системи централізованого оповіщення з доведенням інформації до населення, а також практично застосовувати її у разі виникнення загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту;
  закладання друкованих текстів та фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, затвердження спільних інструкцій черговому персоналу щодо дій у разі здійснення оповіщення населення;
  залучати до оповіщення населення теле-, радіомовні компанії шляхом укладання з ними угод та передачі таким компаніям друкованих текстів та фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій на електронних носіях, розроблення та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення;
  здійснити заходи щодо впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу цих об’єктів;
  забезпечити виконання планових показників Програми створення страхового фонду документації по Коростенському району на 2014рік;
  вжити заходів щодо збереження фонду захисних споруд ЦЗ та їх утримання в готовності до використання за призначенням;
  уточнити плани евакуації населення,  яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зоні можливого підтоплення, районах можливого виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;
  створити матеріальні резерви усіх рівнів для попередження та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру   згідно із затвердженою номенклатурою;
  забезпечити необхідним обладнанням та сучасними засобами вимірювання відповідних диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичної групи районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;
  забезпечити у встановлені терміни підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців органів управління і сил цивільного захисту;
  здійснювати контроль за організацією і ходом навчання всіх груп населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконання плану комплектування слухачами курсів цивільної оборони м. Коростеня, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області;
  забезпечити збереження та розвиток існуючої мережі навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при сільських радах;
  підвищити готовність аварійно-рятувальних служб і формувань, добровільних пожежних дружин (команд) до реагування на НС та ліквідації їх наслідків;
  здійснити попереджувальні заходи з метою недопущення загибелі людей на водних об’єктах району;
  підвищити готовність евакоорганів, відповідних сил і засобів до проведення евакозаходів, проводити тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань.
   
  3. Визначити додаткові завдання управлінням, відділам районної державної адміністрації, іншим організаціям, установам та підприємствам:
  Управлінню фінансів районної державної адміністрації:
  визначити статті видатків на фінансування заходів ЦЗ для забезпечення робіт з попередження виникнення НС;
  для створення місцевого резерву матеріальних ресурсів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, включити наведені витрати до складу видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансферів із державного бюджету в місцеві.
   
  Управлінню ветеринарної медицини в Коростенському районі та Коростенському міжрайонному управлінню Держсанепідслужби в Житомирській області:
  забезпечити ефективну діяльність мережі спостереження та лабораторного контроль за забрудненням радіоактивними, отруйними речовинами та біологічними засобами продуктів харчування, продовольчої сировини і води підпорядкованими лабораторіями.
   
  Управлінню економіки районної державної адміністрації:
  забезпечити обов’язкову реалізацію вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробці проектної та містобудівної документації.
   
  Відділу освіти районної державної адміністрації:
  створити у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртків, факультативів, курсів з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;
  забезпечити реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
  посилити контроль за якістю проведення в загальноосвітніх навчальних закладах району «Дня цивільного захисту», в дошкільних учбово-виховних закладах - «Тижня безпеки дитини».
   
  Центральній районній поліклініці:
  забезпечити медичні формування Служби медицини катастроф відповідним майном та виробами медичного призначення не менш як на 90% від потреби;
  продовжити роботу із створення, накопичення, зберігання та поновлення резервів лікарських засобів, медичних біологічних препаратів, виробів медичного призначення на випадок ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
   
  Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації:
  організувати проведення заходів, спрямованих на пропаганду здорового і безпечного способу життя та підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях.
   
  ДП «Коростенське лісомисливське господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК»:
  забезпечити функціонування системи виявлення (спостереження) осередків лісових пожеж, їх гасіння та оперативне подання інформації центральним і місцевим органам виконавчої влади, підрозділи яких залучаються до їх гасіння, згідно з оперативними планами ліквідації лісових пожеж та інструкціями (планами) взаємодії;
  розробити та здійснити комплекс заходів щодо протипожежного захисту лісів і сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період.
   
  Цеху телекомунікаційних послуг № 14 Житомирській філії ПАТ «Укртелеком»:
  забезпечити у разі виникнення надзвичайних ситуацій в установленому порядку зв’язком посадових осіб виконавчої влади, місцевого самоврядування, військового управління, керівників підприємств, установ і організацій, спеціальної комісії та штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.
   
  Редакції газети  «Древлянський край» та   Коростень медіа»:
  забезпечити можливість трансляції ефірними передавачами державного ефірного радіомовлення сигналів (команд) оповіщення цивільного захисту та повідомлень для населення;
  спільно з відділом з питань цивільного захисту районної держадміністрації та міськрайонним відділом управління ДСНСУ в Житомирській області забезпечити навчання населення з основних питань цивільного захисту,  навчання діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій шляхом виготовлення та розміщення соціальної реклами, запровадження рубрик, присвячених питанням цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.
   
  Коростенському міжрайонному управлінню водного господарства:
  розробити спільно з органами виконавчої влади комплекс заходів щодо підготовки та проведення безаварійного пропуску весняного льодоходу та повені;
  посилити контроль за виконанням програм запобігання і боротьби з підтопленням земель, захисту населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.
   
  Відділу з питань цивільного захисту районної державної адміністрації:
  здійснювати організаційно-методичне керівництво роботою щодо поліпшення районної ланки обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, планування їх діяльності в мирний час та в умовах особливого періоду;
  забезпечити оперативну підготовку органів управління району до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в умовах особливого періоду;
  забезпечити працездатність системи централізованого оповіщення району, продовжити роботу з її модернізації;
  щомісяця організовувати і проводити перевірки готовності засобів оповіщення і зв'язку системи централізованого оповіщення району;
  посилити організаційно-методичне керівництво з питань створення та використання  страхового фонду документації району;
  посилити контроль та координацію роботи щодо накопичення матеріальних резервів усіх рівнів на випадок ліквідації наслідків НС в обсягах відповідно до затвердженої номенклатури.
   
  Міськрайонному відділу управління ДСНСУ в Житомирській області:
  забезпечити вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації рятувальників згідно відповідних навчальних програм;
  покращити стан забезпеченості підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відповідною технікою, обладнанням, та засобами малої механізації;
  здійснити на договірних засадах заходи щодо проведення вибухотехнічних робіт під час пропуску весняного льодоходу.
  здійснювати контроль за:
  станом техногенної і пожежної безпеки арсеналів, (складів в/ч. А 1796), боєприпасів, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів;
  станом утримання систем протипожежного захисту в житлових будинках підвищеної поверховості, розташованими на території району, надання пропозицій по приведенню систем протипожежного захисту будинків у працездатний стан;
  діяльністю підрозділів місцевої пожежної охорони та формувань добровільної пожежної охорони;
  реалізацією Загальнодержавної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки в межах компетенції;
  виконанням Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій Коростенського району від надзвичайних ситуацій на 2011-2015 роки.
   
  4. Керівникам потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки спланувати діяльність на забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах та їх фінансування у розмірі не менше ніж 0,5 відсотка обсягу валового доходу об’єкта.
   
   
   
  Начальник відділу з цивільного захисту
  районної державної адміністрації                                              О.М. Ткач
   
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Розпорядження районної
  державної адміністрації
  15.01.2014 р.  № 6
   
   
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  щодо навчання населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій на 2014 рік
   
  Підготовка населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, залежно від ступеня їх участі у виконанні завдань цивільного захисту, проводилась у відповідності з розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22.01.2013 № 18 «Про основні завдання цивільного захисту Коростенського району у 2013 році».
   Завдання з підготовки населення в основному виконані.
   Разом з тим в окремих об’єктах господарської діяльності мають місце недоліки в організації та здійснені заходів з підготовки населення до дій у разі виникнення НС.
  Рівень виконавської дисципліни та відповідальності керівників підприємств, установ, організацій за підготовку працівників до дій у разі загрози та виникнення НС – в окремих випадках залишається недостатнім.
  На недостатньому рівні проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота та пропаганда знань серед населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, а також за місцем проживання з питань захисту і дій у НС.
  З метою реалізації положень Кодексу цивільного захисту України постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 затверджено Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (далі – Порядок здійснення навчання населення).
  Керуючись вимогами статті 40 Кодексу цивільного захисту України і пункту 7 Порядку здійснення навчання населення, рекомендуємо:
   
  1. Керівникам районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, органам місцевого самоврядування:
           організувати контроль за їх виконанням організаційно-методичних вказівок щодо навчання працівників;
  визначити обсяги замовлення і надати заявки для затвердження планів комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області на 2015 рік;
  організувати проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, органів самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління;
  забезпечити контроль за ходом і якістю підготовки територіальних спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та їх готовності до дій за призначенням;
  на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути хід реалізації програм захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у частині удосконалення складових системи навчання працівників;
  визначити конкретні заходи з підтримання і подальшого вдосконалення навчально-матеріальної бази для підготовки працівників, щорічного придбання та оновлення навчальної літератури та навчальних посібників (відео, аудіо, друкованих) за тематикою цивільного захисту.
   
  2. Керівникам підприємств, установ та організацій – суб’єктам забезпечення цивільного захисту:
  забезпечити навчання у сфері цивільного захисту усіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, навчання їх організації і діям у разі виникнення НС;
  підготовку населення на підприємствах, установах та організаціях до дій у разі загрози та виникнення НС, залежно від ступеня участі у виконанні завдань цивільного захисту, проводити відповідно до Порядку здійснення підготовки населення;
  підготовку керівного, командно-начальницького складу і фахівців ЦЗ здійснювати за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту на курсах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області;
  навчання працівників безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки працівників, перелік і основний зміст яких визначено Порядком здійснення навчання населення.
   Навчальні групи працівників з курсового навчання утворити у складі спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органів управління ними, з індивідуального навчання - по структурних підрозділах підприємств, установ та організацій.
  Призначити своїм наказом керівників цих груп і забезпечити проходження ними спеціальної підготовки в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.
  До проведення занять з надання домедичної допомоги залучити медичних працівників підприємств, установ та організацій.
  При організації індивідуального навчання забезпечити кожного працівника матеріалами, що містять опис тем програм підготовки працівників, а також довести порядок надання індивідуальних та групових консультацій з керівниками навчальних груп.
  З працівниками під час прийняття на роботу і за місцем праці організувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм підготовки працівників і діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.
  Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів затвердити керівником підприємства, установи та організації після узгодження їх змісту з міськрайонним відділом управління ДСНСУ в Житомирській області.
  При прийнятті на роботу працівників робітничих спеціальностей, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснювати попереднє навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму.
  Програма повинна бути розроблена підприємством, установою та організацією або іншим суб’єктом господарювання, що здійснює навчання з пожежно-технічного мінімуму, та затверджена ним за погодженням з міськрайонним відділом управління ДСНСУ в Житомирській області.
  У подальшому перевірку знань таких працівників проводити щорічно комісією з перевірки знань з питань пожежної безпеки підприємства, установи та організації. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки та склад комісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, установи, організації та забезпечити проходження членами комісії навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.
  Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту з періодичністю, яка визначена постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту».
   Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту зі спеціалізованими службами і формуваннями цивільного захисту та органу управління ними (спеціальні тренування) проводити щороку тривалістю від 4 до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку створили такі служби і формування.
  Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту у перший рік трирічного періоду об’єктової підготовки проводити, як роздільні, за планами і під керівництвом відповідних керівників спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органу управління ними.
  На другий рік для відпрацювання взаємодії між ними та досягнення злагодженості дій із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації провести спільні тренування під керівництвом особи, яка у разі надзвичайної ситуації виконує на підприємстві, в установі та організації функції керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
  На третій рік спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту планувати та проводити відповідно до задуму та строків проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціального об'єктового навчання.
  Тренування персоналу підприємств, установ та організацій у діях на випадок пожежі (протипожежні тренування) проводити двічі на рік на всіх підприємствах, в установах та організаціях.
  У навчальних закладах, а також у лікувальних установах із стаціонаром, в закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших аналогічних за призначенням об'єктах з масовим перебуванням людей такі протипожежні тренування проводити як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.
  На завершальному етапі трирічного циклу об’єктової підготовки працівників із цивільного захисту, з метою визначення в цілому готовності підприємства, установи та організації до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації та ліквідації аварій, цивільного захисту на особливий період, проводити спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту.
  На підприємствах, в установах та організаціях з чисельністю працюючих 50 осіб і менше, а також у навчальних закладах, незалежно від чисельності працюючих, замість спеціального об’єктового навчання щорічно проводити тривалістю до 8 годин тренування персоналу підприємств, установ та організацій щодо дій у надзвичайних ситуаціях (об’єктове тренування).
  Об’єктові тренування з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх закладах проводити під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту.
   На об’єктах підвищеної небезпеки додатково, щорічно проводити тренування усього персоналу з імовірних аварійних ситуацій, що передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (протиаварійні тренування).
  Графіки проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань щороку затверджувати керівником підприємства, установи, організації та узгоджувати з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування таміськрайонним відділом управління ДСНСУ в Житомирській області.
  Забезпечити підготовку осіб керівного складу та фахівців згідно з Переліком категорій осіб, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, а також в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.
  3абезпечити ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо).
  Обладнати на кожному підприємстві, в установах та організаціях інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та здійснити його наповнення навчальними посібниками і натурними зразками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.
  Інформація та повідомлення на стендах, схемах інформаційно-довідкового куточку повинні відповідати наявним можливостям та ресурсам підприємства, установи, організації з протидії небезпечним факторам, що передбачені об’єктовим планом реагування на надзвичайні ситуації, а її зміст узгоджений з
  Вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення в навчальних цілях ділянок, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних містечок, пунктів, класів тощо.
  Пропаганду знань та інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з питань захисту та дій у НС спрямувати на підготовку населення до дій при виникненні небезпечних ситуацій, зокрема у зимовий період, можливій паводковій обстановці, поведінці на воді, дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, виникненні епідемії, епізоотії, отруєнь тощо.
  Здійснювати роз'яснювальну роботу через усі наявні засоби масової інформації, друковані видання, навчально-консультаційні та консультаційні пункти. Звернути увагу на населення, яке проживає поряд з потенційно небезпечними об'єктами.
  3. Відділу з питань цивільного захисту районної державної адміністрації відповідно до своїх повноважень:
  забезпечити доведення до підлеглих ланок цивільного захисту щорічних організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення з питань захисту і дій в умовах НС, планів-графіків проведення навчань та тренувань;
  здійснення контролю за організацією і ходом навчання всіх груп населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконання плану комплектування слухачами курсів навчально-методично центру цивільного захисту та життєдіяльності Житомирської області та курсів цивільної оборони м. Коростеня.
  Спланувати та провести огляди-конкурси на кращу навчально-матеріальну базу з цивільного захисту серед підприємств, установ та організацій та кращий навчально-консультаційний пункт сільської ради  (до 8 жовтня 2014 року).
  Щокварталу в департамент цивільного захисту населення обласної державної адміністрації :
  подавати письмову доповідь про хід виконання плану комплектування курсів навчально-методично центру цивільного захисту та життєдіяльності області та курсів цивільної оборони м. Коростеня;
  плану-графіка проведення навчань та тренувань з відповідним аналізом та пропозиціями;
  інформувати про проведену роз'яснювальну роботу серед населення, надсилати копії матеріалів, надрукованих у засобах масової інформації.
  Подавати підсумкові доповіді про стан підготовки керівного складу, формувань цивільного захисту, населення до дій у НС подавати до 5 червня та 5 грудня відповідно до табелю термінових та строкових донесень за формами 12/ПКС НН.
  Після проведення районних зборів-змагань «Школа безпеки» та оглядів конкурсів на кращу навчально-матеріальну базу і навчально-консультаційний пункт інформувати про результати їх проведення.
  Копії організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення захисту і діям у НС, графік проведення навчань та тренувань, план роботи з пропаганди знань у сфері захисту населення і територій від НС подати до 15 січня 2014 року.
   
          
   
   
   
  Начальник відділу з цивільного захисту
   
  районної державної адміністрації                                              О.М. Ткач

   


   
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Розпорядження районної
  державної адміністрації
   від   15 січня 2014 року  № 6

  ПЛАН
  основних заходів з підготовки цивільного  захисту району на 2014  рік

  № з/п
  Заходи
  Відповідальний
  Залучаються
  Термін
   проведення
  І. Збори - навчання (збори – наради) керівного складу цивільного захисту
   
  1.
  Збори-наради керівного складу цивільного захисту району щодо підбиття підсумків роботи у 2013 році та визначення основних завдань на 2014 рік.
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
   
  Начальники управлінь (відділів) райдержадміністрації, начальники штабів (представники) спецслужб цивільного захисту району, окремих управлінь
   
  Січень
  2.
  Нарада керівного складу цивільного захисту з питання протипожежного захисту лісів, сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період, підготовки до зернозбиральної кампанії 2014 року.
  ДП «Коростенське лісомисливське господарство»
  ДП «Коростенський лісгосп АПК»
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
  Керівний склад райдержадміністрації, сільські голови, керівники відповідних підприємств
  Травень
  ІІ. Командно-штабні, штабні та інші навчання і тренування з питань цивільного захисту
   
  1.
  Спільне тренування з органами управління ТП ЄДСЦЗ області:
  ·           пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків;
  ·           переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період;
  • запобігання , реагування та ліквідації НС   осінньо-зимового періоду. 
   
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
  Органи управління та сили цивільного захисту, підрозділів районної ланки обласної територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
   
   
   
  Лютий
   
   
  IIквартал
   
   
  III квартал
   
  2.
  Командно-штабне навчання з органами управління та силами Коростенської районної ланки ТП ЄДСЦЗ області.
   
  Департамент ЦЗН
  облдержадміністрації
  Органи управління та сили ЦЗ Коростенського району
  20-21 серпня
  3.
  Командно-штабні навчання (комплексні об’єктові тренування).
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
  Керівники об’єктів
   
  Межиріцька сільська рада
   
  Шершнівська сільська рада
   
   
  15 квітня
   
  21 листопада
  3.
  Комплексні об’єктові тренування
   
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
  Керівник  об’єкту
   
  Керівний та особовий склад об’єкту ВАТ «Коростенська райагропромтехніка»
   
   
  15 травня
   
  4.
  Тактико спеціальні навчання.
   
  Керівник об’єкту
   
  Керівний та особовий склад об’єкту РСС
   
   
  14 серпня
   
  5.
  Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
   
  Серпень-вересень
  ІІІ. Перевірки стану цивільного захисту, готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням
   
  1.
  Перевірка стану роботи щодо:
  ·           підготовки до пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2014 році;
  ·           протипожежного захисту лісів, сільгоспугідь у весняно-літній період 2014 року;
  ·           готовності (автодорожніх служб) до дій в несприятливих погодних умовах осінньо-зимового періоду.
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
  Комісія райдержадміністрацій    з питань ТЕБ і НС
  Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до сфери відповідальності яких належить питання перевірок
   
  Лютий
   
  Квітень
   
  Жовтень
   
  2.
  Перевірка стану готовності:
  • до пропуску весняної повені та дощових паводків у 2014 році;
  • протипожежного захисту лісів, сільськогосподарських угідь у весняно-літній період 2014 року;
  • готовності до дій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду.
   
   
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
  Підприємства, установи, організації
   
  Підприємства, установи, організації спеціалізовані служби цивільного захисту, об’єкти житлово-комунального господарства та життєзабезпечення
   
  Підприємства, установи, організації
   
  Лютий-березень
   
   
  Березень-
  серпень
   
   
  Вересень-жовтень
   
   
  3.
  Організація проведення перевірок протипожежного стану:
  • закладів освіти культури, охорони здоров’я, інших об’єктів з масовим перебуванням людей ;
  • зерноприймальних підприємств, підприємств переробки та зберігання сільгосппродукції;
  • лісогосподарських підприємств.
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
   
  Відділ освіти, заклади освіти
   
  ВАТ «Коростенський комбінат хлібопродуктів»
   
  ДП «Коростенське лісомисливське господарство»
  ДП «Держлісгосп АПК»
   
   
   
  Травень-серпень
   
  Червень
   
  Квітень-травень
  5.
  Проведення комплексного профілактичного відпрацювання населених пунктів району із найбільш складною обстановкою з пожежами.
   
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
  Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
  Протягом року
  4.
  Проведення перевірки засобів оповіщення та зв'язку системи оповіщення району.
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
  ЦТП № 14 Житомирській філії ПАТ «Укртелеком»
   
  Щомісяця згідно з графіком
   
  5.
  Проведення комплексної перевірки системи централізованого оповіщення.
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
   
  Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
  ЦТП № 14 Житомирській філії ПАТ «Укртелеком»
  Листопад
  6.
   Перевірки стану утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
  Підприємства утримувачі захисних споруд
  За окремим
  планом
  7.
  Спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування продовжити роботу щодо створення підрозділів місцевої пожежної охорони.
  Сільські ради
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
  Бондарівській сільський голова
  Протягом року
  8.
  Контроль за виконанням Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій Коростенського району від надзвичайних ситуацій на 2011-2015 роки.
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
  Підприємства, установи, організації
   
  Протягом року
  ІV. Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів
  з питань цивільного захисту
   
  1.
  Навчання (перепідготовка) керівного складу та працівників цивільного захисту установ, організацій та підприємств, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.
  Відділ з питань цивільного захисту райдержадміністрації
   
  Керівний склад та працівники цивільного захисту району
  Упродовж року
  2.
  Проведення в навчальних закладах району Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини.
  Відділ освіти райдержадміністрації
  Навчальні заклади
  Травень
  3.
  Проведення районних та участь в обласних зборів-змагань юних рятувальників «Школа безпеки».
  Відділ освіти райдержадміністрації
  Відділ у справах сім`ї , молоді та спорту райдержадміністрації
  Відділ освіти райдержадміністрації
  Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту райдержадміністрації
   
  Квітень - травень

   

  V. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації
  1.
  Проведення навчально - тренувальних занять з усім працюючим персоналом потенційно небезпечних підприємств (об’єктів) (ПНО) з практичним відпрацюванням дій за можливими аварійними ситуаціями.
  Керівник об’єкту
  Персонал
  ДП «Коростенський лісгосп АПК»
   
  Вересень
  2.
  Організація та проведення практичного тренування евакуаційних органів району щодо виконання ними завдань за призначенням.
  Відділ з питань цивільного захисту  райдержадміністрації
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
  Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації
  За окремим графіком
  3.
  Проведення тактичних навчань з відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів на випадок виникнення пожеж на потенційно небезпечних підприємствахрайону.
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
  Підрозділи оперативно-рятувальної служби ЦЗ, підприємства, установи, організації (власники ПНО)
  За окремим графіком
  VI. Заходи щодо попередження надзвичайних  ситуацій та зменшення ризику їх виникнення
  1.
  Підготовка проектів розпоряджень, організаційних і практичних заходів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо:
  • підготовки та безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу і осінніх дощових паводків 2014/2015;
  • протипожежного захисту лісів у весняно-літній період 2014 року;
  • запобігання загибелі людей на водних об’єктах.
  Відділ з питань цивільного захисту  райдержадміністрації
   
  Відділ з питань цивільного захисту  райдержадміністрації
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
   
   
   
   
  Січень
   
  Травень
   
   
  Травень
  2.
  Розробка графіків проведення перевірок технічного стану та порядку використання захисних споруд ЦЗ на 2014 рік.
  Відділ з питань цивільного захисту  райдержадміністрації
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
  Балансоутримувачі ЗС
  Січень
  3.
  Розробка плану збереження , вдосконалення і розвитку фонду захисних споруд ЦЗ на 2014 рік.
  Відділ з питань цивільного захисту  райдержадміністрації
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
  Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації
   
  Січень

   

  4.
  Створення місцевих та об’єктових резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій.
  Керівники об’єктів підвищеної небезпеки
  Керівники об’єктів підвищеної небезпеки
  Протягом року
  5.
  Проведення уточнення та коригування плануючих документів службами цивільного захисту.
  Керівники об’єктів
  Начальники районних служб ЦЗ
  Відділ з питань цивільного захисту  райдержадміністрації
   
  6.
  Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього   виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів.
  Підприємства, установи, організації
  Підприємства, установи, організації
  До 31 грудня
  7.
  Ведення Державного реєстру потенційно-небезпечних об’єктів.
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
  Міськрайонний відділ управління ДСНСУ в Житомирській області
  Протягом року

         
   
   
          Начальник відділу з питань цивільного
          захисту районної державної  адміністрації                                        О.М. Ткач
   
   
   
  Календар
  footer-img