Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Облік публічної інформації / Реєстр розпоряджень Коростенської районної державної адміністрації за травень 2014 року /

  157

   

   
  КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
  20.05.14р.                                                                                                № 157
   
  Про розподіл обов'язків між головою,
  першим заступником, заступником
  голови та керівником апарату
  районної державної адміністрації
   
  Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з метою координації роботи окремих галузей господарського комплексу та в зв’язку із кадровими змінами:
  1. Затвердити розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації (додаток 1).
  2. Перший заступник голови та заступник голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків:
  1) Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації основних завдань та повноважень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, рішень Житомирської обласної ради і Коростенської районної ради, спрямовує, координує та контролює роботу відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також районних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, співпрацює з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо:
  реалізації в районі послань Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації розробки відповідних заходів та планів;
  здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
  формування та виконання районного бюджету;
  підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм із інших питань;
  розроблення і виконання міжрегіональних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;
  аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;
  розрахунків за спожиті енергоносії, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, сплати внесків до Пенсійного фонду України;
  забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з правоохоронними органами, відповідно до чинного законодавства сприяє у виконанні їх завдань;
  виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністрів України, голів обласної та районної державних адміністрацій;
  підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної адміністрації;
  вирішення питань діяльності відділів, управлінь, інших структурних підрозділів адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
  2) Вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації:
  ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в області та районі, департаментами, управліннями та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації і райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування;
  взаємодії райдержадміністрації з районною та обласною радами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами.
  3) Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що створюються в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візує та вносить на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти. Забезпечує контроль за їх виконанням.
  4) Дає доручення відділам, управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу обов’язків і здійснює контроль за їх виконанням.
  Організовує надання у встановленому порядку державних (адміністративних), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.
  5) Бере участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків в райдержадміністрації. відділах, управліннях, інших структурних підрозділах адміністрації та територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади.
  Від імені райдержадміністрації у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до його компетенції.
  6) За дорученням голови районної державної адміністрації представляє райдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.
  7) За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує розгляд звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, виступає в засобах масової інформації, дає інтерв’ю з питань, віднесених до його компетенції.
  8) У встановленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.
  9) Повертає ініціаторам звернень документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.
  10) Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її апаратом.
  11) Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
  12) Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими організаціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встановленому порядку сприяє у виконанні їх статутних завдань, забезпечує додержання законних прав цих об’єднань громадян.
  13) Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації їх заступників та працівників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
  14) Здійснює за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються головою облдержадміністрації.
  15) Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.
  16) Погоджує у встановленому порядку:
  -укладення та розірвання керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації та підпорядковані цим структурним підрозділам;
  -призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідних територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 6 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
  17) У встановленому порядку бере участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.
  18) Здійснює контроль за організацією мобілізаційної підготовки в управліннях та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління), які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та сприяють у виконанні ними поставлених завдань.
  19) Забезпечує ефективне виконання делегованих районною радою окремих повноважень щодо оперативного управління установами, організаціями, підприємствами та нерухомим майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ району.
  20) За рішенням голови райдержадміністрації здійснює інші функції і повноваження.
  3. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації несуть персональну відповідальність за виконання розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та доручень його заступників з галузевих питань, незалежно від підпорядкування.
  4. Установити, що на період тривалої відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) обов'язки виконують:

  Посада, прізвище
  Хто виконує обов’язки
  голова
  райдержадміністрації
  Боровков В.В.
  заступник голови райдержадміністрації
  Курилюк В.М.
  заступник голови райдержадміністрації
  Курилюк В.М.
  голова
  райдержадміністрації
  Боровков В.В.
  заступник голови райдержадміністрації
  Скляревська К.Л.
  керівник апарату
  райдержадміністрації
  Макарчук С.Ф.
  керівник апарату
  райдержадміністрації
  Макарчук С.Ф.
  заступник голови райдержадміністрації
  Скляревська К.Л.

  5. З метою забезпечення оперативності у вирішенні завдань соціального і економічного розвитку району, координації діяльності управлінь та служб районної державної адміністрації закріпити за сільськими радами району відповідальних осіб районної ради та райдержадміністрації (додаток 2).
  6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.04.2011 № 209 «Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації» та змінами, що вносилися до нього.
  7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
  Голова районної
  державної адміністрації                                                       В.В.Боровков
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Розпорядження
  райдержадміністрації
  від 20. 05.2014р. № 157
   
  Голова районної державної адміністрації
  Боровков Володимир Валентинович
   
  Організовує роботу районної державної адміністрації по виконанню та дотриманню на території району Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, забезпеченню захисту прав і законних інтересів громадян і держави, комплексного соціально-економічного розвитку території району.
  Забезпечує розроблення проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд сесії районної ради, організовує виконання бюджету та затверджених радою програм і щорічно звітує перед нею про стан їх виконання.
  Інформує облдержадміністрацію та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну обстановку, екологічний стан в районі.
  Спрямовує роботу першого заступника, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільських голів з питань здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади.
  Здійснює керівництво та контроль за дотриманням законодавства з питань організаційно-кадрової роботи та державної служби.
  Співпрацює і координує роботу міськрайонного відділу внутрішніх справ, Служби Безпеки України в районі, військового комісаріату, міськрайонного управління Державної казначейської служби, об’єднаної фінансової інспекції, об’єднаної Державної податкової інспекції ГУ Міндоходів в Житомирській області, міського відділу статистики, фінансового управління, штабу цивільної оборони (цивільного захисту), сектору зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.
  Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною. Взаємодіє з органами судової влади та прокуратури.
  Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної виконавчої влади вищого рівня.
   
   
   
   
  Заступник голови райдержадміністрації
  Курилюк Василь Михайлович
   
  Розробляє програми в галузі агропромислового комплексу; земельної реформи; охорони земельних ресурсів, надр, рослинного і тваринного світу; раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності; соціально-економічного розвитку галузей, сприяє стабільній роботі промислових підприємств, проводить аналіз суспільно-політичного, соціального-економічного становища в районі.
  Координує розробку та реалізацію цільових комплексних програм, спрямованих на поліпшення продовольчого забезпечення населення та на поліпшення виробництва.
  Реалізовує державну політику в галузі агропромислового комплексу, в тому числі переробних і харчових підприємств соціальної сфери села, координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, продовольчого забезпечення населення.
  Здійснює контроль:
  - за додержанням земельного законодавства, реалізацією земельної реформи, охороною земельних ресурсів, надр, вод, рослинного і тваринного світу;
  - за виконанням затверджених у встановленому порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що перебувають у державній власності.
  Вносить пропозиції про зони епідемій, епізоотій, використання коштів, що надходять у порядку відшкодування заподіяних при цьому втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, організовує ведення моніторингу земель, вирішує земельні спори у випадках, передбачених законодавством.
  Відає питаннями матеріально-технічного та паливно-енергетичного забезпечення сільськогосподарського виробництва та радіологічного контролю в сільському господарстві.
  Сприяє діяльності міжрайонного товариства по охороні природи, товариства бджолярів-любителів, мисливців, інших сільськогосподарських організацій, об’єднань і підприємств.
  Координує роботу управління агропромислового розвитку; управління економіки; відділу з цивільного захисту; центру надання адміністративних послуг; управління ветеринарної медицини в Коростенському районі; управління Держземагенства у Коростенському районі; міжрайонного управління водного господарства; шляхо-будівельних організацій. представників державної інспекції сільського господарства у Житомирській області; міськрайонної інспекції по охороні природного середовища; гідрометеорологічної; ЦО; з питань ліквідації наслідків аварії, катастроф, надзвичайних ситуацій, стихійного лиха; штабу з питань створення та легалізації робочих місць.
  Очолює комісії: по запобіганню травматизму, атестаційну; надзвичайну протиепізоотичну; з питань організації інфраструктури аграрного ринку; ТЕБ та надзвичайних ситуацій; безпеки дорожнього руху; розвитку підприємництва та малого бізнесу; захисту прав споживачів; реструктуризації, санації та банкрутства підприємств; з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.
  Відає питаннями:
  - управління майном, яке перебуває у власності району, організовує розроблення програм його приватизації та контролює їх виконання;
  - державного, господарського та промислового будівництва;
  - будівництва, яке здійснюється силами організацій АПК за рахунок державних капіталовкладень;
  - протипожежної безпеки в районі, благоустрою, санітарного стану сільських населених пунктів та питання житлово-комунального господарства.
  Забезпечує:
  - регулювання інвестиційної діяльності, здійснює контроль за організацією виконання програм приватизації держмайна, за реалізацією державної політики розвитку малого бізнесу;
  - контроль за діяльністю підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитком підприємництва у районі, за роботою будівельної галузі району;
  - здійснення заходів щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  - реалізацію державної політики у сфері розвитку лісового господарства.
  - інформування населення про можливість виникнення екологічно небезпечних аварій та ситуацій, стан природного навколишнього середовища та заходи по його поліпшенню.
  Організовує роботу щодо ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та громадян.
  Вносить пропозиції про зони надзвичайної ситуації в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, пожеж, інших надзвичайних подій.
   
   
   
   
   
   
   
  Заступник голови райдержадміністрації
  Скляревська Катерина Леонідівна
   
  Забезпечує реалізацію державної політики та розробку програми в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення, материнства і дитинства, фізкультури і спорту, молодіжної, жіночої і сімейної політики, діяльності релігійних організацій, проведення аналізу суспільно-політичного, соціального-економічного становища в районі.
  Координує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування, усиновлення, захисту прав та інтересів неповнолітніх.
  Організовує контроль за санітарно - епідеміологічним станом навколишнього природного середовища, додержання правил санітарної охорони, здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації, наданням медичної допомоги населенню, а також пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства та дитинства,
  багатодітним сім’ям, дітям, які опинилися у складних і надзвичайних ситуаціях.
  Призупиняє або зупиняє в установленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища та санітарних правил.
  Організовує виконання та контролює програми газифікації населених пунктів району, виконання обласних та районних будівельних програм, кооперативного, індивідуального житлового та цивільного будівництва, дотримання законодавства щодо патріотичного виховання, національно-культурних і мовних прав громадян, забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови як державної, сприяє розвитку мов інших національностей.
  Здійснює контроль за виконанням програм щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти, за наданням в межах повноважень встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, багатодітних сімей, за реалізацією державних гарантій у сфері праці, організовує розроблення, затвердження та виконання перспективних і поточних районних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.
  Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального захисту населення. Вносить пропозиції про визначення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту. Забезпечує дотримання законодавства про пільги і переваги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб.
  Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких громадян похилого віку, відає питаннями оздоровлення постраждалого населення.
  Сприяє підготовці молоді до служби у Збройних Силах України, проведенню призову на військову службу згідно законодавства.
  Контролює введення в експлуатацію спорудженого житла та об’єктів соціально-культурного призначення.
  Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо економічного витрачання енергоносіїв, своєчасних розрахунків за спожиті електроенергію, газ, інші енергоносії промисловими споживачами, впровадження високоточних приладів обліку енергоносіїв підприємствами району.
  Координує роботу управління праці та соціального захисту населення; відділів освіти, охорони здоров’я, культури, у справах сім’ї, молоді та спорту; служби у справах дітей; центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ЦРП.
  Сприяє роботі творчих спілок, культурно-національних товариств, благодійних фондів, асоціацій, що мають соціальне спрямування.
  Координує діяльність в районі тендерних комітетів, ветеранського, профспілкового, молодіжного, жіночого руху, товариства Червоного Хреста, Дитячого фонду України, фонду милосердя і здоров’я, Пенсійного фонду, районної санітарної епідеміологічної служби.
  Здійснює керівництво роботою комісій: по призначенню субсидій, комісією з питання розрахунків за спожиті енергоносії, з питань захисту прав дитини, призовної, надзвичайної протиепідемічної; координаційними радою з питань профілактики та боротьби з наркоманією, військово-патріотичного виховання молоді.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Керівник апарату райдержадміністрації
  Макарчук Сергій Федорович
   
  Відає питаннями організаційної роботи та кадрової політики. Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу відповідно до регламенту районної державної адміністрації. Здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення його діяльності.
  Контролює питання організаційного забезпечення та проведення перевірки виконання на території району вимог Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а також документів обласної та районної державної адміністрації.
  Бере участь спільно з іншими підрозділами адміністрації в аналізі суспільно-політичного, соціально-економічного становища в районі, підготовці пропозицій з цих питань голові райдержадміністрації.
  Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, відповідає за своєчасне проходження та доведення до виконавців документів законодавчих і виконавчих органів вищого рівня, районної ради та районної державної адміністрації, стан діловодства, контролю, обліку, звітності, розгляду заяв і звернень громадян. Відає питаннями навчання та підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації.
  Направляє роботу апарату райдержадміністрації на організацію постійного контролю за здійсненням делегованих повноважень виконавчих органів сільських рад.
  Забезпечує гласність у діяльності райдержадміністрації, інформування з цих питань облдержадміністрації. Готує висновки і пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу, вносить пропозиції про нагородження державними нагородами та заохочення районною державною адміністрацією.
  Забезпечує аналіз розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень виконкомів сільських рад на їх відповідність законодавству.
  Координує роботу відділів: організаційної-кадрової та мобілізаційної роботи, загального, фінансово-господарського, ведення Державного реєстру виборців, секторів: юридичного і архівного.
  Відає питаннями юридичного всеобучу населення, очолює міжвідомчу районну координаційно-методичну раду по правовій інформації і освіті населення.
  Надає методичну допомогу створеним згідно розпоряджень голови райдержадміністрації комісіям у виконанні ними своїх повноважень.
  Очолює конкурсну та спостережну комісії.
   
   
  Керівник апарату районної
  державної адміністрації                                                       С.Ф.Макарчук
  Додаток 2
  до розпорядження
  райдержадміністрації
  від 20. 05.2014р. №157
   
  Закріплення сільських рад району
  за відповідальними особами районної ради та райдержадміністрації
   

  Клименко В.І.  – заступник голови районної ради (за згодою)
  Ковалівська, Лісівщинська, Ставищенська, Шершнівська, Кожухівська сільські ради
   
  Скляревська К.Л. - заступник голови райдержадміністрації
  Бехівська, Васьковицька, Михайлівська, Межиріцька, Дідковицька, Сингаївська, Сарновицька, Берестовецька, Обиходівська, Мединівська, Ходаківська сільські ради
   
   Курилюк В.М. – заступник голови райдержадміністрації
  Бондарівська, Горщиківська, Купищанська, Білківська, Ушомирська, М.Зубівщинська, Каленська, Стремигородська, Новаківська, Меленівська
  сільські ради
   
   
  Макарчук С.Ф. – керівник апарату райдержадміністрації
  Калинівська, Сушківська
  Ришавська, Новинська,
  сільські ради
   
  Палюшкевич О.А. – начальник фінансового управління райдержадміністрації
  Щорсівська, Веселівська, Холосненська, Хотинівська
  сільські ради
   
  Ситнік Л.В. – начальник районного управління праці та соціального захисту населення
  Вигівська, Давидківська, Поліська сільські ради

   
  Примітка: у цей порядок залежно від обставин у кожному конкретному випадку можуть вноситись зміни або уточнення головою районної державної адміністрації.
   
  Керівник апарату районної
  державної адміністрації                                                       С.Ф.Макарчук
  Календар
  footer-img