Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Громадська рада / Засідання Громадської ради /

  засідання 7

   

  Протокол №7
  засідання громадської рада при
  Коростенській районній державній адміністрації
   
       27 грудня 2011 року                                                                  м.Коростень
   
  Головуючий. До складу громадської ради було обрано 19 осіб. Сьогодні присутні 13.
  Запрошені: Павленко Світлана Володимирівна – первинна профспілкова організація Ушомирськогої школи-інтернату, Вишневецький Богдан Вікторович – первинна профспілкова організація філії «Відділення ПАТ ПІБ в м.Коростені Житомирської області», Макарчук Сергій Федорович – керівник апарату РДА.
  Засідання є легітимним.
   
   Головуючий. Пропоную наступний регламент роботи:
   
  Виступаючим – до 15 хв.
  Оголошення – до 3 хв.
  Обговорення питання порядку денного до 10 хв.
  Збори закінчити без перерви.
   
  Інші пропозиції є?
  За - 13
  Проти - 0
  Утримався – 0.
  Рішення прийнято.
   
  Головуючий: на порядок денний пропонуються наступні питання:
                                   
  1.                 Розгляд заяви члена громадської ради Данільченко Ганни Пилипівни.
  (В.П. Вербицький)
   
  2.                 Розгляд листа інституту громадянського суспільства профспілкової організації філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Житомир».
  (В.П. Вербицький)
   
  3.                 Звіт про роботу громадської ради у 2011 році.
  (Н.П. Кривошієнко)
  4.                  Обговорення проекту плану заходів з реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».
  (Л.І. Ісаєва)
   
  5.                 Затвердження Положення про функціонування постійно діючих комісій громадської ради при Коростенській РДА.
  (П.М. Прокопенко, Л.А. Яковенко, Н.А. Карапузова)
  6.                 Обговорення орієнтовного плану консультацій з громадськістю районної державної адміністрації.
  (Макарчук С.Ф. - керівник апарату РДА)
   
  7.                 Затвердження плану роботи громадської ради на 2012 рік.
  (Л.І. Ісаєва)
   
  8.                 Делегування представника громадської ради до складу спостережної    
      комісії при РДА.
  (В.П. Вербицький)
   
  9.                 Доведення інформації з семінару для голів громадських рад у м.Києві.
  (Л.І. Ісаєва)
   
   Головуючий – переходимо до розгляду першого питання .
   
  1.       Розгляд заяви члена громадської ради Данільченко Ганни Пилипівни.
  Вербицький В.П. зачитав заяву Данільченко Г.П. про виведення її з членства громадської ради у зв’язку з тривалою хворобою та протокол засідання профспілкової організації Ушомирської школи-інтернату про делегування до громадської ради (замість Данільченко Г.П.) Павленко Світлани Володимирівни.
     У кого які є питання, пропозиції по цьому питанню прошу висловити.
  Чемеринська Н.Ю.  Є пропозиція задовільнити прохання Данільченко Г.П і підтримати думку громадянського суспільства Ушомирської школи-інтернату.
  Голосували:
  За - 13
  Проти - 0
  Утримався – 0.
  Рішення прийнято.
   
   
  2.       Розгляд листа інституту громадянського суспільства профспілкової організації філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Житомир».
   
        Головуючий. У кого які є ще питання, пропозиції по цьому питанню прошу висловити.
   Толочко В.М. Є пропозиція задовільнити прохання профспілки працівників філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Житомир» і замість Супруненка С.М. до громадської ради ввести Вишневського Б.В.
  Голосували:
  За - 13
  Проти - 0
  Утримався – 0.
  Переходимо до  третього питання.
  3.        Звіт про роботу громадської ради у 2011 році.
  Кривошієнко Н.П. зачитала звіт про роботу громадської ради у 2011 році.     
  Звітуючись, вона наголосила, що протягом всього часу робота велась відповідно до плану роботи громадської ради; виділила основні питання, які розглядались на засіданнях. Також Наталя Петрівна вказала на недоліки і помилки в роботі громадської ради та на питання, які не вдалось вирішити до тепер.
   Головуючий. Хто бажає виступити чи доповнити Наталю Петрівну? Доповнень немає.
  Марченко Є.А. Пропоную роботу громадської ради визнати задовільною.
   
  Головуючий. У кого будуть інші пропозиції? Немає. Хто за те, щоб роботу громадської організації вважати задовільною прошу голосувати.
  Голосували:
  За - 13
  Проти - 0
  Утримався – 0.
   
  4.       Обговорення проекту плану заходів з реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».
  Виступили:
  Ісаєва Л.І.
  В нашій області проходить обговорення проекту плану заходів із реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»».
  У цьому проекті плану заходів ідеться про те, що прояви корупції в Україні є основною загрозою соціально-економічного розвитку суспільства та не лише основною причиною бідності країни, але і перешкодою для її подолання. І це стало предметом неухильної уваги Уряду. Прозорість і публічність діяльності Уряду та виконавчої влади в цілому, невідворотність виявлення зловживань та покарання має стати перепоною для корупційних проявів.
  З цих питань були проведені консультації з громадськістю і Урядом визначені наступні виклики: підвищення ролі громадського суспільства в процесі формування державної політики; побудова ефективної моделі запобігання та протидії корупції; розбудова інформаційного суспільства.
  На сьогоднішній день у нашій державі діє Закон «Про доступ до публічної інформації і дуже розвинені телекомунікативні технології (інтернет).
  Влада в свою чергу виносить всю інформацію на сайт для того, щоб громадяни мали можливість читати всі новини і нормативні документи, які створює Уряд. Також щоб громадяни могли вносити будь які пропозиції і щоб вони були враховані владою. Тоді буде прозорість влади.
  Все це робиться і на рівні Коростенської державної адміністрації.
  Але, враховуючи те , що навіть не всі сільські ради мають Інтернет то не слід і забувати про виїзні прийоми громадян, розгляд письмових звернень, скарг та заяв громадян, гарячі телефонні лінії та особисті прийоми.
  Проектом плану заходів пропонується (влада бере на себе зобов’язання ):
  1.                 Підвищити роль громадянського суспільства за рахунок удосконалення законодавчого забезпечення участі громадян та їх об єднань у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення; вироблення спільно з інститутами громадянського суспільства спільних принципів та підходів до налагодження ефективної взаємодії;
  2.                 Побудова ефективної моделі запобігання та протидії корупції, тобто завершення формування засад «Антикорупційного законодавства» шляхом деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
  3.                 Підвищення ефективності державного управління через упровадження адміністративної реформи.
  4.                 Розбудова інформаційного суспільства, тобто створення системи дистанційного навчання та забезпечення впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання, телемедицини, сприяння збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг та інше.
        Ми бачимо, що після того як вийшов Закон «Про публічну інформацію» і Постанова Кабінету Міністрів України №996 від 25.11.2010 року «Про створення громадських рад» влада не зупиняється , а навпаки продовжує працювати у цьому напрямку.
   Василишина І.В. На мою думку, прагнення влади до відкритості та до залучення громадськості до управління державними справами робиться «не для галочки», а мають наміри робити владу прозорою, тобто зробити все можливе для запобігання корупційних дій і якщо громадяни будуть знати, як приймаються рішення, а за необхідністю будуть надавати свої пропозиції тоді ніхто не зможе сказати, що влада є «закритою».
        Є пропозиція підтримати зобов’язання в рамках ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд».
  Головуючий: У кого будуть інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати.
  За - 13
  Проти - 0
  Утримався – 0.
  Прийнято – одноголосно.
   
  5.       Затвердження Положення про функціонування постійно діючих комісій громадської ради при Коростенській РДА.
   
        Виступаючі. Карапузова Н.А.-голова комісії з питань законодавства та захисту прав людини, Бондар Л.М. – член комісії з питань освіти, культури, медобслуговування, молоді та спорту та Пархомчук О.М. – член комісії з питань Регламенту та етики представили на громадську раду  проекти Положень про роботу вищезазначених комісій.
       Головуючий: У кого будуть питання, пропозиції або доповнення стосовно запропонованих положень?
      Ісаєва Л.І. Пропоную Положення, які були розроблені на вищезазначених комісіях, затвердити.
  Головуючий. У кого будуть інші пропозиції? Немає. Хто за те, щоб Положення про постійно діючі комісії затвердити..
  Голосували:
  За - 13
  Проти - 0
  Утримався – 0.
   
  6.       Обговорення орієнтовного плану консультацій з громадськістю районної державної адміністрації.
  Виступили:
   Макарчук С.Ф. Ознайомив членів громадської ради з орієнтовним планом консультацій з громадськістю РДА.
  Головуючий: У кого які будуть ще пропозиції щодо плану?
  Толочко В.М. Є пропозиція орієнтовний план консультацій з громадськістю РДА прийняти до відома і погодити.
  Головуючий: Інші пропозиції є? Немає. Хто за те, щоб орієнтовний план консультацій з громадськістю РДА «ПОГОДИТИ»?
  Голосували:
  За - 13
  Проти - 0
  Утримався – 0.
  7.       Затвердження плану роботи громадської ради на 2012 рік.
  Виступали:
  Ісаєва Л.І. Ознайомила членів громадської ради з планом роботи громадської ради на 2012 рік.
  Запропонувала:
  У всіх голів комісій є на руках орієнтовний план консультацій. Я думаю, що ви уважно слідкували за змістом цього плану і підтримаєте мою пропозицію. Я вважаю, що члени громадської ради також можуть прийняти участь у реалізації цього плану і до плану роботи громадської ради на 2012 рік слід внести певні пункти орієнтовного плану консультацій. На мій погляд це можуть бути пункти №/№1,2, 6, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 33, 34, 44, 45, 49, 58, 61, 71, 76, 78, 83, 86.
  Бондар Л.М. Пропоную план роботи громадської ради затвердити з доповненнями.
  Головуючий: Інші пропозиції є? Немає.
  Голосували:
  За - 11
  Проти - 0
  Утримався – 2
  8.       Делегування представника громадської ради до складу спостережної комісії при РДА.
  Вербицький В.П. зачитав лист голови спостережної комісії Макарчука С.Ф. про делегування представника громадської ради до складу спостережної комісії при Коростенській РДА.
  Головуючий: У кого які будуть пропозиції стосовно кандидатури?
  Ісаєва Л.І. запропонувала делегувати до складу спостережної ради Чемеринську Н.Ю. та рішення громадської ради направити до органу управління.
  Інших пропозицій не було.
  Голосували:
  За - 13
  Проти - 0
  Утримався – 0.
   
  9.       Доведення інформації з семінару для голів громадських рад у м.Києві.
       Ісаєва Л.І. донесла до членів громадської інформацію, що була надана на семінарі у Києві 21.12.2011 року. Познайомила з методичними рекомендаціями та літературою, яку було запропоновано секретаріатом Кабінету Міністрів України.
   
  Рішення засідання  громадської ради зачитала Кривошієнко Н.П.
  1.                 Вивести із членів громадської ради Данільченко Ганну Пилипівну та ввести замість неї представника інституту громадянського суспільства профспілкової організації Ушомирської школи-інтернату Павленко Світлану Володимирівну.
  2.                 Вивести із членів громадської ради Супруненка Сергія Михайловича та ввести замість нього представника інституту громадянського суспільства профспілкової організації філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Коростені Житомирської області» Вишневського Богдана Вікторовича.
  3.                 а) Заслухавши та обговоривши звіт заступника голови громадської ради Кривошеєнко Н.П. визнати роботу громадської ради задовільною.
  б) При плануванні роботи на наступний рік врахувати зазначені недоліки у роботі.
  в) налагодити зв’язки з РДА в плані залучення членів громадської ради на виїзні прийоми громадян.
  4.                 Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря громадської ради Л.І.Ісаєвої підтримати ініціативу «Партнерство «Відкритий уряд».
  5.                 Затвердити Положення постійно діючих комісій громадської ради з питань законодавства та захисту прав людини, комісії з питань освіти, культури, медобслуговування, молоді та спорту, комісії з питань регламенту та етики.
  6.                 Заслухавши та обговоривши інформацію Макарчука С.Ф. керівника апарату Коростенської РДА:
  а) прийняти її до відома та враховувати у подальшій роботі;
  б) погодити Орієнтовний план консультацій з громадськістю районної державної адміністрації на 2012 рік. 
  7.                 Затвердити план роботи громадської ради на 2012рік зі змінами та       доповненнями.
  8.                 Делегувати Чемеринську Н.Ю. до складу спостережної комісії при Коростенській РДА як представника громадської ради. Підготувати і направити рішення громадської ради до органу управління.
        9. Прийняти інформацію секретаря громадської ради Ісаєвої Л.І. до відома.
   
          Головуючий: У кого будуть які питання, доповнення, оголошення. Немає. На сьогодні порядок денний вичерпано. 
          Про час і місце проведення наступних зборів буде оголошено додатково. Збори оголошуються закритими.
   
   
   
   
      Голова Коростенської громадської ради                          В.П. Вербицький
   
      Секретар                                                                               Л.І. Ісаєва
   
  Календар
  footer-img