Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії

  Новини

   Окремі питання додержання законодавства про працю для працівників, звільнених з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту та їх соціальний захист

  Окремі питання додержання законодавства про працю для працівників, звільнених з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту та їх соціальний захист

  12.10.2017 15:04

   

  Роз'яснення Міністерства соціальної політики України та департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації

   

  Повернення на роботу

  Відповідно до частини 2 ст. 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» закінченням проходження військової служби вважається день вилучення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

  Тобто днем фактичного звільнення вважається день вилучення зі списків особового складу військової частини у зв'язку зі звільненням з військової служби (оформлюється наказом військової частини, про що робиться відповідний запис у військовому квитку). До дня фактичного звільнення працівникові нараховують та виплачують середній заробіток відповідно до ч. З ст. 119 КЗпП.

  Згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 р. № 1153, громадяни, звільнені з військової служби, у п'ятиденний строк після вилучення зі списків особового складу військової частини зобов'язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.

  Відповідно до п.2 ст. 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, звільняються від роботи на час, потрібний для виконання зазначених обов'язків, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

  Працівник повинен прибути на роботу після звільнення його з військової служби, взяття на військовий облік та проїзду до місця проживання (перебування).

  Після прибуття працівника на робоче місце роботодавцю доцільно видати наказ щодо продовження відповідної трудової діяльності у зв'язку зі звільненням з військової служби.

   

  Переважне право на залишення на роботі в разі скорочення чисельності

  чи штату працівників

  Відповідно до ст. 42 КЗпП у разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

  За рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

  -         учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

  -         працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

  Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

   

  Надання відпустки

  Після звільнення з військової служби працівник має право на щорічну основну відпустку на підприємстві, в установі, організації, де він працював, за період проходження військової служби.

  Відповідно до ст. 9 Закону України «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 6 цього Закону), зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково.

  Відповідно до ст. 77² КЗпП та ст. 16² Закону України «Про відпустки» учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

  Підставою для надання такої відпустки є підтвердження статусу інваліда війни або учасника бойових дій відповідним посвідченням.

  Тривалість додаткової відпустки учасникам бойових дій не залежить від стажу роботи. Правом на відпустку відповідні категорії осіб могли скористатися з 06.06.2015 року.

  Додаткова відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни надається:

  - понад щорічну основну та додаткові відпустки.;

  - повної тривалості з розрахунку на календарний рік незалежно від кількості фактично відпрацьованого часу в році;

  - з урахуванням святкових та неробочих днів, визначених ст. 73 КЗпП. Тобто вони оплачуються та включаються в загальну тривалість відпустки, а не подовжують її.

  Зазначена додаткова відпустка не переноситься на інший період та не подовжується в разі хвороби працівника, не ділиться на частини та не замінюється грошовою компенсацією. Також не допускається відкликання працівника з такої відпустки.

   

  Зарахування часу перебування на військовій службі до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю

  Відповідно до абзацу другого п. 1 ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», який зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не має перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховується їм до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

   

  Надання пільг учасникам бойових дій

  Учасникам бойових дій надаються такі пільги:

  -         безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

  -          першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

  -         безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

  -         75%-ва знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 м2 загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 м2 на сім'ю);

  -         75%-ва знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання.

  Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунку плати за опалення становить 21 м2 опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 м2 на сім'ю.

  Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 м2 на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 м2 на сім'ю);

  75% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

  -         безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, утому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

  -         користування після виходу на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

  -         щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням потрібних спеціалістів;

  -         першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

  -         виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

  -         використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

  -         переважне право на залишення на роботі в разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;

  -         першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

  Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи виконання обов'язків військової служби, забезпечуються житловою площею, в тому числі за рахунок житлової площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями в розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

  -         одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням позики протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Ці позики надаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

  -         першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

  -         безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) названими видами транспорту з 50%-ю знижкою;

  -         зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового і митного законодавства;

  -         позачергове користування всіма послугами ЗВ'ЯЗКУ та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата в розмірі 20% тарифів вартості основних та 50% - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном установлюється в розмірі 50% затверджених тарифів;

  -         першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

  -         позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

  Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується одноразова грошова допомога в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України.

  Учасникам бойових дій, які отримали статус за участь в антитерористичній операції, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних 6 закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, надається державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

  Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається , зокрема, у вигляді:

   - повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

  - пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

  - соціальної стипендії;

  - безоплатного забезпечення підручниками;

  - безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

   - безоплатного проживання в гуртожитку.

   

   

   

  Начальник управління                                                  Лілія Ситнік

  Назад в "Новини"
  Календар
  footer-img